Släktbok. Ny följd I:5

Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar. I det här häftet behandlas:
  • Ahlstedt
  • Andstén
  • Gisiko
  • Haga, Haglund
  • Tennberg
Editor
Ingegerd Lundén Cronström
Release date
1958
ISBN
978-951-583-379-2
Pages
164
Copyright
CC BY-NC-ND 4.0
Släktbok. Ny följd I:5

Författarpresentation

Ingegerd Lundén Cronström (1913–1972) var skönlitterär författare, forskare och redaktör. Hennes utgivning var mångsidig och hon behärskade flera genrer, även facklitteratur. På SLS var Lundén Cronström utgivare för flera delar av Släktbok. Nyföljd och skrev Herrar till hatt och värja om en bortglömd gren av släkten Thesleff (1963).