Press Photos and SLS logos

Kamera med film. Fotot är taget av Rafael Olin, pressfotograf på Vasabladet 1961–1971. Bilden finns i SLS arkiv.

In this gallery, you can download the SLS logos, book and CD covers and other press photos.

Media Contacts:
Ingela West, Communications Officer, ingela.west@sls.fi, +358 (0)9 618 775 31
Andrea Aalto-Granberg, andrea.aalto-granberg@sls.fi, +358 (0)9 618 775 58

Mannerheims adjutant. Minnen av O.R. Bäckman

Mannerheims adjutant. Minnen av O.R. Bäckman

MANNERHEIMS ADJUTANT

Minnen av O.R. Bäckman

Av Juha Bäckman, Jarno Koivumäki, Nikolai Marschan. 

Många krokar i långdansen

Många krokar i långdansen

Många krokar i långdansen
Finlandssvenska ordspråk och talesätt
Utg. Carola Ekrem
Svenska litteratursällskapet i Finland 2017

Christer Kihlmans arkiv till SLS

Christer Kihlmans arkiv till SLS

Christer Kihlman undertecknar donationsavtalet på Svenska litteratursällskapet den 16 juni 2017. 
Från vänster: Dag Wallgren (SLS VD), Christer Kihlman, Kristina Linnovaara (arkivchef vid SLS) och Martin Ginström (bibliotekarie vid SLS).
Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Janne Rentola, 2017

Öppet fall

Öppet fall

Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017.
Red. Nils Erik Villstrand och Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland 2017

SPRÅK I PROSA OCH PRESS

SPRÅK I PROSA OCH PRESS

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press

SPRÅK I SKOLA OCH SAMHÄLLE

SPRÅK I SKOLA OCH SAMHÄLLE

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö.

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Red. Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger. (SLS 2017)

Max Engman. Foto: SLS/Janne Rentola 2017

Max Engman

Max Engman, författare och professor emeritus i allmän historia. Svenska litteratursällskapets ordförande 2010–2013. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Janne Rentola 2017

Carola Ekrem. Foto: SLS/Janne Rentola

Carola Ekrem

Carola Ekrem är fil.dr i folkloristik, författare och arkivarie vid SLS arkiv. Foto: SLS/Janne Rentola 2016

Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015

Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015