Contact us

Postal Address:
Society of Swedish Literature in Finland
PB 158, 00171 Helsinki

Society of Swedish Literature in Finland
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa

Phone: +358 9 618 777
E-mail: info@sls.fi

Visiting address
SLS in Helsinki
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
Finland
Postal address
PB 158
00171 Helsinki
Finland
Visiting address
SLS in Vaasa
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa
Finland
Postal address
Kauppapuistikko 23 A
65100 Vaasa
Finland
Andrea Aalto-Granberg
Evenemangskoordinator (vikariat)
Kommunikation
09 618 775 58
Patrik Aaltonen
Nämndforskare
Forskning, Litteraturvetenskapliga nämnden
09 618 775 77
Pia Asp
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 18
Patricia Berg
Redaktionschef
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 34
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 772 68
Linda Cantell (tjänstledig)
Evenemangskoordinator
Kommunikation
09 618 775 58
Pieter Claes
Redaktör
Utgivning, Henry Parlands Skrifter
09 618 772 69
Mats Dahlberg
Redaktionsassistent
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 76
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 775 07
Rasmus Ek
Systemutvecklare
Informationsförvaltning, Systemutveckling
09 618 775 41
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 04
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 60
Camilla Englund
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 772 55
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 17
Pia Forssell
Huvudredaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 12
Kristian Gerkman
Placeringschef
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 772 28
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 66
Andreas Granberg
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
09 618 777
Jens Grandell
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 56
Pamela Gustavsson
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 58
Matilda Hakala
Receptionist
Kommunikation
09 618 777
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 38
Katja Hellman
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 12
Sofie Henricson
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
09 618 77 520
Carola Herberts
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 12
Harald Höckerstedt
Medieteknisk expert
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 774 64
Alexander Isaksson
Ekonomiassistent
Administration, Ekonomi
09 618 775 28
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 34
Roger Karlsson
Vaktmästare
Kommunikation
09 618 771 14
Eliel Kilpelä
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 71
Lisbeth Kjellin
Kanslisekreterare
Sekretariat
09 618 773 30
Ina Krokfors
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 71
Hanna Kurtén (tjänstledig)
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 536
Christer Kuvaja
Forskningschef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 01
Sebastian Köhler
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 232
Niklas Labart
IT-specialist
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 774 56
Nelly Laitinen
Förste arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 773 35
Niklas Liljestrand
Systemutvecklingschef
Informationsförvaltning, Systemutveckling
09 618 77 508
Jonas Lillqvist
Utvecklingsansvarig, digital utgivning
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 775 11
Pia Lindholm
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 53
Yrsa Lindqvist (tjänstledig)
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 52
Kristina Linnovaara
Arkivchef
Arkiv, Arkivets ledning
09 618 774 54
Kaisa Luoma
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 67
Jonas Lång
Kanslichef
Sekretariat
09 618 773 31