FM i snapsvisekonst avgörs på restaurang Kaisaniemi i oktober. Foto: SLS arkiv/Tävlingar i nyskrivna snapsvisor 2014
20.6.2018

Vem skriver årets bästa snapsvisa?

De nittonde finländska mästerskapen i snapsvisekonst är här! FM avgörs söndagen den 7 oktober 2018 kl. 13 i Lovisa. De fem bästa visorna går sedan vidare till landskampen mot Sverige som arrangeras lördagen den 10 november på Restaurang Kajsaniemi i Helsingfors. Mera info om evenemangen publiceras i augusti.

Som arrangör för den riksomfattande tävlingen står i år Finlandssvenska Rimakademin (FiRA) i samarbete med SLS/Finlands svenska folkmusikinsitut.

Tävlingsinstruktioner:
  • Bidragens språk är svenska.
  • Visans text får inte vara publicerad tidigare.
  • Skriv texten till en känd melodi. Glöm inte att uppge melodin.
  • Varje deltagare får sända in högst tre visor.

En urvalsjury gallrar fram de tio bästa bidragen som behandlas anonymt. Finalisterna framför vanligtvis själva sina visor på finaldagen men kan överlåta uppgiften åt någon annan. FiRA medverkar gärna om det gäller att få tag på en lämplig ersättare. De fem bästa i tävlingen (eller deras ersättare) skall också vara beredda att delta i landskampen i november. Underteckna bidragen med signatur. Namn, adress och telefonnummer uppges separat och kommer inte till urvalsjuryns kännedom.

Bidragen skall vara insända senast den 31 augusti 2018. 

I år samlas bidragen in via en elektronisk blankett. I samband med att man skickar in bidraget samtycker man till att det arkiveras i SLS arkiv. De visor som kommer till final får genom samma samtycke också publiceras i programboken och andra alster som FiRA producerar.

Om du inte vill att bidraget ska arkiveras, eller om du vill skicka in bidrag per post eller e-post, kontakta SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut för instruktioner.

Eventuella frågor kan också riktas till folkmusikinstitutet på folkmusik@sls.fi eller per telefon till Synnöve Svanström, tfn 06-319 56 03 (juni och augusti).

Lämna in ditt bidrag här!