Maamme kirja digieditio
18.4.2018

Topelius Maamme kirja nu i digital utgåva

Den digitala utgåvan av Maamme kirja är en fritt tillgänglig utgåva på webben för alla som är intresserade av Finlands historia och utveckling. Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS).

Zacharias Topelius (1818–1898) Maamme kirja (Boken om Vårt Land, 1875) hör till våra allra mest lästa böcker. Miljoner skolelever har läst den, och boken har alltsedan 1870-talet lämnat bestående avtryck i uppfattningarna om Finlands geografi, historia, kultur och inte minst i bilden av finländarna själva. Föreställningarna om folkkaraktären i Finlands olika landskap har präglats djupt av Topelius beskrivningar. Boken användes i skolorna ända till 1950-talet. Den har reviderats av de främsta experterna för olika vetenskapsgrenar och av landets bästa översättare, från Paavo Cajander till Otto Manninen.

Boken om Vårt Land har utkommit i otaliga upplagor på finska mellan 1876 och 1960-talet. Den digitala utgåvan består av den finska översättningen från 1878, och är försedd med bakgrundsfakta och kommentarer som underlättar förståelsen av verket. Dessutom ingår den svenska originaltexten, samt de reviderade översättningarna från 1915 (21. uppl.) och 1944 (47. uppl.). Den digitala utgåvan är en unik kunskapskälla för alla som intresserar sig för Topelius tankevärld eller för skolundervisningens, Finlands och den nationella självbildens historia.

Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki och Ossi Kokko är redaktörer för denna digitala utgåva av Maamme kirja, som SKS och SLS har förverkligat i samarbete. Projektet har även erhållit stöd av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.

Den som vill veta mer om Topelius hela författarskap hänvisas också till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter. Där kan intresserade läsa alla under Topelius livstid utgivna upplagor av Boken om Vårt Land på originalspråket.

SKS och SLS vill genom dessa utgåvor bidra till att göra humanistisk forskning i Finland tillgänglig för allmänheten.

 

Den 18.4 ordnas ett lanseringstillfälle för utgåvan på SLS kl. 13–15, följ med direktsändningen här! Tillställningens huvudspråk är finska.

 

För närmare information, kontakta projektledaren för Maamme kirja Märtha Norrback (SLS) martha.norrback@sls.fi, tfn 050 330 3321.

Lisätietoja: toimituspäällikkö Sakari Katajamäki (SKS) sakari.katajamaki@finlit.fi, p. 0400 908 056.