Stiftelserna donerar närmare 2,5 miljoner euro till vinnarna i innovationstävling
30.9.2017

Stiftelserna donerar närmare 2,5 miljoner euro till vinnarna i innovationstävling

SLS är en av 21 stiftelser som tillsammans belönar innovationer för ungas väl. Vinstsumman är unik i Finland.

Vinnarna i innovationstävlingen Sekelskaparna, som pågått i ett år, korades söndagen den 1 oktober. Finländska stiftelser belönade fem lösningar med sammanlagt 2,45 miljoner euro.

Vinstsumman är unik i en finländsk kontext och till och med i ett internationellt perspektiv. Det finländska Millenniumpriset för teknologi är värt en miljon euro, medan summan för världens mest kända utmärkelse, Nobel-priset, är under en miljon euro. Det finns heller inga andra exempel på en öppen innovationstävling i denna skala som genomförts som ett samarbete mellan så här många finansiärer.

Tävlingen Sekelskaparna ger finansiering till teamen Gutsy Go, Someturva, RT Lit, Integrify och Elämän Peli. Finansieringen gör det nu möjligt för teamen att utveckla och förverkliga sina lösningar i praktiken.

Huvudvinnaren Gutsy Go uppmuntrar unga att göra själva

Första pris, 1,5 miljoner euro, går till teamet Gutsy Go. Gutsy Go är en evenemangsvecka, då unga får kläcka idéer för en trivsammare hemort eller bättre gemenskap. Idéerna förverkligas, filmas och delas på sociala medier. Vem som helst får inspireras och förverkliga sina favoritidéer på sin egen hemort.

Teamet använder sociala medier för att göra gott. Till exempel har en video som filmats av ungdomar som deltagit i Gutsy Go-programmet spridit sig på sociala medier och fått nästan 5 000 visningar på Facebook.

Mot kränkningar på sociala medier

Näst största priset på 500 000 gick till teamet Someturva. Someturva (Somesäkerhet) är en juridisk tjänst som fungerar via en mobilapp, där den unga kan söka hjälp om denne stöter på olämpligt beteende på sociala medier.

Därtill fick tre team finansiering på 150 000 euro av stiftelserna. Dessa var RT Lit som uppmuntrar rasifierade flickor att skriva, Integrify som integrerar asylsökande genom att lära dem att koda samt Elämän Peli, ett spel som hjälper unga att göra sunda livsval med hjälp av aktivitetsarmband.

Målet med innovationstävlingen Sekelskaparna var att hitta lösningar som ökar ungas välmående. Tävlingen var en gåva av 44 finländska stiftelser till ett 100-årigt Finland. De vinnande lösningarna finansieras av 21 stiftelser.

Sekelskaparna.fi


Stiftelserna som finansierar vinnarna:

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helmi Holmgrens Stiftelse, Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, KAUTE-stiftelsen, Koneen Säätiö, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Suomen Lääketieteen Säätiö, Mannerheims Barnskyddsförbunds forskningsstiftelse, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Me-säätiö, OLVI-stiftelsen, Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse, Saastamoinen-stiftelsen, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska litteratursällskapet i Finland, Teknologiindustrin rf:s 100-årsstiftelse, Industrins och arbetsgivarnas centralförbunds (TT)-stiftelse, Ulla Tuomisen säätiö, Väinö Tanners stiftelse och William ja Ester Otsakorven Säätiö

 

Foto: Gutsy Go mottar tävlingens första pris under Stiftelsedagen 1.10.2017, Sekelskaparna