Zacharias Topelius vid sitt skrivbord (1879–1898). Svenska litteratursällskapet/Familjen Zachris Topelius arkiv
22.1.2018

SLS och S&S ger ut digitalt läromedel om Topelius

Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid. Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Läromedlet publiceras i samband med Educa 2018 och blir fritt tillgängligt på webbplatsen gratis.laromedel.fi.
 
Läromedlet erbjuder två lärstigar – historia och modersmål – och utgår från texter av Topelius skrivna åren 1844–1875. Urvalet tar fasta på bredden i Topelius författarskap både vad gäller genre och tematik och sträcker sig från lyrik via saga och novell till lärobokstext. Via texterna studerar eleverna olika teman, till exempel hungersnöd, nationella minoriteter, argumentation och bildspråk. Eleverna får samtidigt en bild av författaren, hans arbete och roll som folkbildare och samhällspåverkare. Läraren kan fritt välja vilken eller vilka texter man vill arbeta med inom lärstigen, och ur vilken synvinkel. Till varje text hör digitala interaktiva uppgifter och ämnesspecifikt pedagogiskt material.
 

Se också

Zacharias Topelius Skrifter