Ole Johansson. Foto: SLS/Janne Rentola (2018)
5.4.2018

Ole Johansson ny skattmästare för Svenska litteratursällskapet

Bergsrådet Ole Johansson valdes till sällskapets nya skattmästare vid årsmötet den 5 april. Johansson efterträder kommerserådet Magnus Bargum, som inte ställde upp för återval.

Som skattmästare är Ole Johansson ordförande för SLS finansråd och även medlem av sällskapets vetenskapliga råd. Johansson har varit medlem i finansrådet sedan 2007.

Vetenskapliga rådets medlemmar professor Claes Ahlund, professor Karmela Liebkind och docent Kristina Malmio stod i tur att avgå och de återvaldes för perioden 2018–2020.

Årsmötet beslutade återvälja lagman Johan Aalto till medlem i finansrådet för perioden 2018–2021 och verkställande direktören Robert Andersson till ny medlem i finansrådet fram till årsmötet 2019.
De övriga medlemmarna i vetenskapliga rådet och finansrådet fortsätter sina uppdrag.

Till nya hedersmedlemmar kallades professor Johannes Brusila (Åbo), professor Fred Karlsson (Helsingfors), minister Christoffer Taxell (Åbo) och docent Kerstin Thelander (Uppsala).

 

Läs SLS  årsredovisning för 2017