Nya SLS-forskare undersöker pojkskap och integration i Svenskfinland
3.5.2018

Nya SLS-forskare undersöker pojkskap och integration i Svenskfinland

Svenska litteratursällskapet har utsett fil.dr. Linda Bäckman till SLS-forskare i det svenska språket och fil.dr. Jakob Löfgren till SLS-forskare i folkloristik. Båda forskarna beviljas forskningsbefattningar för ett års tid.

Linda Bäckman forskar vid Åbo Akademi i hur fenomenen Svenskfinland och finlandssvenskhet konstrueras diskursivt i berättande om invandring och integration. Bäckman fokuserar bland annat på att utreda hur begreppen integration och Svenskfinland konstrueras i invandrade och icke-invandrade personers berättande, och hur finlandssvenskhet definieras i relation till frågor kring integration på svenska i Finland.

Jakob Löfgren undersöker mäns upplevelser av att växa upp som pojkar i sin forskning ’Boys will be boys’ – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö. Avsikten är att nyansera bilden av pojkskap genom folkloristisk analys och undersöka hur pojkskap förmedlas genom berättande i en svenskspråkig miljö.

SLS-forskarna anställs vid universitet och finansieras av SLS. Deras uppgift är att bedriva forskning enligt den plan som lämnades in i samband med ansökan. Forskarbefattningarna utlyses på beslut av SLS vetenskapliga nämnder.