Kari Tarkiainens Moskoviten avslutar SLS bokår
14.12.2017

Kari Tarkiainens Moskoviten avslutar SLS bokår

Moskoviten. Sverige och Ryssland 1478–1721 handlar om synen på Ryssland som hot och handelspartner och dess bakgrund i svensk och rysk historia, under en tid då Finland var en del av Sverige.

I länderna kring Östersjön har Ryssland ofta upplevts som ett hot, i äldre tid liksom i våra dagar. Moskoviten handlar om denna ambivalenta Rysslandssyn och dess bakgrund i de tidiga kontakterna mellan svenskar och ryssar. Vi får veta hur de två rikena växte fram, hur den kulturella, politiska och religiösa klyftan mellan dem uppstod och hur man försökte överbrygga den. Sällan uppmärksammade nyckelfigurer i kontakterna, såsom svenska tolkar, översättare och Rysslandsskildrare eller ryska överlöpare, lyfts fram och porträtteras livfullt.

Läs mer