Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018
16.5.2018

Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska 2018 tillfaller professor Kari Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland, för Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721. I skriften undersöker Tarkiainen hur den svenska Rysslandsbilden formades både av allmäneuropeiska uppfattningar om ryssarna och i relation till de skiftande svensk-ryska relationerna.

Kari Tarkiainen har forskat i den svenska synen på Ryssland sedan slutet av 1960-talet och har även disputerat på förhållandet mellan Sverige och Ryssland under stormaktstiden. I Moskoviten analyserar han den svenska Rysslandsbilden under en längre tidsperiod, och anknyter till både tidigare och nyare forskning om nationella stereotyper och fiendebilder. 

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro.

Läs Kari Tarkiainens tal vid prisutdelningen 16.5.2018:

PDF iconkari_tarkiainens_tacktal_vid_utdelningen_av_statsradet_mauritz_hallbergs_pris_2018.pdf

Den fullständiga prismotiveringen kan läsas här:

PDF iconstatsradet_mauritz_hallbergs_pris_2018_prismotivering.pdf