Ge ut en skiva tillsammans med oss
22.8.2018

Ge ut en skiva tillsammans med oss

Du spelar in, vi ger ut.                                                    

Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) utlyser möjlighet till utgivningssamarbete inom ramen för institutets skivserie Folkmusik från Finlands svenskbygder. 

Utgivningen sker år 2019. SLS/FMI ansvarar inom ramen för institutets fastställda verksamhetsplan och -budget för utgivningens tryckkostnader, grafiker, tillståndsavgifter, distribution av CD-skivor, nätspridning och marknadsföring. Artisten ansvarar för övriga kostnader samt det praktiska utförandet av inspelningen. Ett avtal uppgörs mellan SLS/FMI och artisterna.

Till ansökan bifogas en minst 15 minuter lång demoinspelning i wav- eller mp3-format.

Det ifyllda ansökningsformuläret skall vara SLS/FMI tillhanda senast 2.10.2018.

Till ansökan

 

Frågor besvaras av producent Annika Richard, kontaktuppgifter: annika.richard@sls.fi, tfn 06 319 56 05