Foto: Rafael Olin 1969. SLS/Rafael Olins fotosamling (ÖTA 112 18)
1.11.2018

Fotograferingens utveckling dokumenterad

Under året har SLS arkiv samlat in minnen, erfarenheter och tankar om fotografering och bruket av fotografier. Sammanlagt 92 personer svarade på frågelistan Fotografering i förändring. Insamlingen är nu avslutad.

Tre priser à 100 euro delades ut:

Kati Bondestam, Bobäck
Ann-May Carlson-Wikström, Solf
Magnus Lindholm, Helsingfors

Sju personer fick bokpris:

Gunnel Biskop, Helsingfors
Viveca Husberg, Borgå
Birgitta Lönnqvist, Vanda
Britt-Marie Norrgård, Vörå
Inger Pietiläinen, Åbo
Viveka Rabehl, Ekenäs
Solveig Sandvik-Nyberg, Jakobstad

Vi tackar alla som delade med sig av sina minnen och erfarenheter och som bidrog till att dokumentera fotograferingens snabba utveckling! En sammanfattning av insamlingen publiceras i SLS medlemstidning Källan 2/2018, som utkommer i december.