Vid Borgå busstation. Foto: SLS/Janne Rentola
7.9.2017

Borgåbo? Kom med i vår insamling om mobilitet!

Vad har du för erfarenheter av att flytta? Pendlar du varje dag till jobbet? Eller har du flyttat till Finland från ett annat land? SLS arkiv samlar tillsammans med studenter och lärare från Åbo Akademi (ÅA) in Borgåbors erfarenheter av mobilitet.

Mobilitet är ett aktuellt tema för vi lever i en miljö som mer än någonsin tidigare präglas av rörelse.

– De flesta har upplevt någon resa eller flytt som de kan berätta om, eller så har andras mobilitet påverkat de som stannat eller blivit kvar. Det kan till exempel handla om någon släkting eller kamrat som har lämnat lokalsamhället, säger Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Åbo Akademi.

Insamlingen görs den 18–21 september i Borgå. Nu efterlyses både nya, gamla, unga och äldre Borgåbor som vill berätta om sina erfarenheter om att flytta, migrera, eller att pendla. Den som är intresserad av att delta i insamlingen ombeds kontakta Hanna Strandberg på Svenska litteratursällskapets arkiv (hanna.strandberg@sls.fi, 09 618 777).

Genom det etnografiska fältarbetet vill ÅA och SLS få kännedom om Borgå som lokalsamhälle och dokumentera ett stycke vardagsliv i rörelse. Studenterna, som studerar vid ämnena nordisk etnologi och nordisk folkloristik vid Åbo Akademi, gör intervjuerna och kommer senare att skriva uppsatser om det insamlade materialet.

Intervjuerna arkiveras vid SLS arkiv där de förvaras permanent, är tillgängliga och kan användas. 

Läs mer om insamlingsverksamheten vid SLS arkiv