Ansökan om medel för forskningsprojekt 1.3–29.3.2018.
1.3.2018

Ansökan om medel för forskningsprojekt 1.3–29.3.2018.

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser medel att söka för forskningsprojekt. Ansökan är öppen 1.3–29.3.2018 och bör lämnas in via SLS elektroniska ansökningssystem.

 Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten startar 2019. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper. Dessutom  är det önskvärt att projekten relateras till SLS målbild för 2020.

Läs anvisningar för ansökan om projektmedel under ”Understöd och pris” noggrant.

För närmare information kontakta forskningschef Christer Kuvaja per e-post: christer.kuvaja@sls.fi eller telefon 09 618 771 01, mobil +358 40 152 23 14.