Albert Edelfelts arkivmaterial blir Världsminne
15.12.2017

Albert Edelfelts arkivmaterial blir Världsminne

Den finländska nationella kommittén för Unescos Världsminnesprogram har utsett Albert Edelfelts arkivmaterial till ett av fem nya Världsminnen. Albert Edelfelts arkivmaterial finns bevarat i SLS arkiv, Nationalbibliotekets handskriftssamling samt i Nationalgalleriets arkivsamlingar.

Svenska litteratursällskapet i Finland utger i samarbete med Finlands Nationalgalleri sedan 2014 den digitala brev- och konstutgåvan Albert Edelfelts brev. Utgåvan är fritt tillgänglig enligt principen för open access. I utgåvan kommer alla brev från Albert Edelfelt till modern Alexandra Edelfelt att ingå. Utvalda delar av brevsamlingen har tidigare utkommit på svenska och finska, däremot aldrig i sin helhet. De 1 310 breven (ca 7 000 brevsidor) som omspänner Edelfelts hela vuxna liv finns tillgängliga i faksimil i utgåvan och på Finna. I utgåvan har innehållet länkats till bilder och information om Edelfelts konst, samt till personer, platser och ämnesord. Forskare och intresserade kan med hjälp av dessa länkningar lätt hitta den information breven har att ge om ett specifikt konstverk, en person, plats eller ämne. Webbutgåvan Albert Edelfelts brev tilldelades år 2016 Statens pris för informationsspridning.

Albert Edelfelt (1854–1905) var en bildkonstnär, vars nationella och internationella framgångar banade väg för en guldålder bland finländska konstnärer i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hans studier i Antwerpen och Paris, samt hans fortsatta verksamhet i den franska huvudstaden och på andra håll i Europa gav honom ett nätverk, som utöver finländare och skandinaver bestod av samtidens europeiska och amerikanska konstnärskretsar och de politiska och samhälleliga aktörer som kom i kontakt med dessa kretsar. Tack vare sin ställning och sina kontakter kunde han också verka för Finlands intressen under tiden av ryskt styre kring sekelskiftet 1900. Albert Edelfelts bevarade korrespondens ger en inblick i ett betydande konstnärskap, men också i den samtida nationella och internationella kulturscenen, samhället och politiken.

Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – startade 1992 och handlar om bevarandet av dokument, samlingar, arkiv och bibliotek. I det finländska registret över Världsminnen finns nu sammanlagt 11 kulturarv listade.

Bild: Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 25 mars 1886. SLS/Edelfeltska släktarkivet (SLSA 367)