News

On this page we have collected articles about current events at the Society of Swedish Literature in Finland.

News is mainly published in Swedish.

SLS Newsletter (in Swedish)

Vi söker en arkivarie till samlingarna i Vasa (vikariat)
10.8.2018

SLS söker en arkivarie till Samlingarna i Vasa för tiden 1.9.2018–31.1.2019. Sänd din ansökan senast 22.8.2018.

SLS arkiv
9.8.2018

Vi söker en arkivförtecknare till enheten Samlingarna i Helsingfors för att ordna material. Sänd din ansökan senast onsdag 22.8.2018.

Se vår stora diskussion om skolsvenskan
18.7.2018

SLS och Nätverket Svenska nu:s stora diskussion om skolsvenskan ägde rum på Suomiareena den 19.7 kl. 14.30–15.30.

Historiska och litteraturhistoriska studier är namnet på Svenska litteratursällskapets årsbok.
2.7.2018

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2019 utkommer med vol

FM i snapsvisekonst avgörs på restaurang Kaisaniemi i oktober. Foto: SLS arkiv/Tävlingar i nyskrivna snapsvisor 2014
20.6.2018
De nittonde finländska mästerskapen i snapsvisekonst har inletts. Välkommen med ditt bidrag!
Foto i Edith Södergrans gränspass 1921.
30.5.2018

SLS och Litteraturbanken gör finlandssvensk litteratur och litteraturforskning tillgänglig digitalt!

Studentpris
29.5.2018

SLS delar för tredje gången ut pris till de abiturienter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmålet, historia och samhällslära.

Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018
16.5.2018

Kari Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland, får priset för boken Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721.

SLS belönar pro gradu-avhandlingar i litteratur-, språk- och traditionsvetenskap
4.5.2018

Svenska litteratursällskapet i Finland tilldelar fil.mag. Hanna Ylöstalo, fil.mag. Liisa Suomela och fil.mag Bettina Westerholm pris för bästa pro gradu-avhandling i ämnena litteraturvetenskap, språkvetenskap och folkloristik.

Nya SLS-forskare undersöker pojkskap och integration i Svenskfinland
3.5.2018

Svenska litteratursällskapet har utsett fil.dr. Linda Bäckman till SLS-forskare i det svenska språket och fil.dr. Jakob Löfgren till SLS-forskare i folkloristik. Båda forskarna beviljas forskningsbefattningar för ett års tid.