18.1.2018 -
18:00 to 21:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Vetenskapens natt 2018: Kultur möter natur

Vad har humanisten och naturvetaren att ge varandra?

Under Vetenskapens natt möts humaniora och naturvetenskaper på Svenska litteratursällskapet. Nya perspektiv och forskningsrön lyfts fram i diskussioner om hav, fästingar, odling, djurförflyttningar, fåglar – och människor.

PROGRAM

Marinbiologen, professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi: Havet i människans tidsålder

Historikern, FD Laura Hollsten, Åbo Akademi: Pehr Kalms iakttagelser av möten mellan människor och djur i det koloniala Nordamerika

Arkeobotanikern, FD Jens Heimdahl, Arkeologerna, Statens historiska museer, Stockholm: Växter och växtbruk i de medeltida städerna

Etnobiologen, FL Ingvar Svanberg, Uppsala universitet: Fåglar med budskap – om folklig ornitologi

Historikern och entomologen, docent Lena Huldén, Helsingfors universitet: Hundrafyrtio år av fästingar

Intervjuare:

Annika Luther, lektor i biologi, geografi och humanekologi vid Tölö Gymnasium
Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet

Vetenskapens natt ordnas torsdagen den 18 januari 2018 kl. 17.00–22.00 med evenemang i vetenskapernas tecken runt om i Kronohagen och centrum av Helsingfors. Under en kväll öppnar institut, föreningar, museer, bibliotek, arkiv och andra aktörer sina dörrar för allmänheten och publiken kan ta del av föredrag, utställningar, diskussioner och verkstäder. Alla evenemang är avgiftsfria och kräver ingen förhandansmälan.

Läs mer om Vetenskapens natt här.

vetenskapens natt 2018