27.10.2017 -
09:15 to 16:30

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23, Vasa

Seminarium: Folkvisan och visforskningen idag

Sommaren 1973 hölls ett visforskningsseminarium på Kilens hembygdsgård i Sideby, Österbotten. Seminariet, som arrangerades av dåvarande folkminnesavdelningen vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv, samlade visforskare och viskännare från de nordiska länderna för att diskutera visor, visornas funktioner och ställning och visforskning. Under seminariet behandlades visor av olika slag, från medeltida ballader och nidvisor till dåtida skolsånger, fångvisor och protestvisor. Man diskuterade också visan som forskningsobjekt, kulturyttring, underhållning och terapi.

Hur ter sig visforskningen och visans ställning idag, drygt 40 år senare? Detta kommer att behandlas på seminariet Folkvisan och visforskningen idag.

Seminariet riktar sig i huvudsak till forskare, folkmusikutövare och -pedagoger, lärare och lärarstuderande, men alla intresserade är varmt välkomna. Seminariet är gratis och öppet för alla.

Anmälan senast måndag 23.10 på nätet (länk ovan) eller till folkmusik@sls.fi.

Vid frågor, kontakta Niklas Nyqvist vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (tfn 06 319 5605, e-post niklas.nyqvist@sls.fi)

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med Folkmusiksällskapet r.f. Seminariet ordnas i anknytning till Folkmusikdagarna i Vasa 2017.

Seminariet bandas och kan senare ses på SLS Youtube-kanal.

Program

9.15–9.30     Inledning, institutschef Niklas Nyqvist (SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut)

9.30–10.15     Prof. Ann-Mari Häggman: Kilen-seminariet 1973 och dess följder

10.15–11.00     Forskningsarkivarie Ingrid Åkesson (Svenskt visarkiv): Kön, makt och synlighet. Balladkategorisering kontra mångröstade berättelser

11.00–11.45     Arkivchef Dan Lundberg (Svenskt visarkiv): Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv

11.45–13.00     Lunch

13.00–13.45     Forskningsarkivarie Karin Strand (Svenskt visarkiv): Ångerfulla subjekt och kriminella objekt: missdådare i skillingtryck mellan visa och verklighet

13.45–14.15     Arkivarie Hanna Strandberg (Svenska litteratursällskapet i Finland) om digitaliseringen av Greta Dahlströms och Alfhild Forslins uppteckningar i Traditions- och språksamlingen vid SLS arkiv i Helsingfors

14.15–14.30     Kaffe

14.30–15.15     Forskare Anne Bergman: Staffanssångarnas och stjärngossarnas visor – mångfald, tradition, improvisation och anpassning

15.15–16.00     Lektor i musik Camilla Cederholm (Jakobstads gymnasium och Oxhamns skola): 100 år av finlandssvensk skolsång – musikkultur och värdegrund i förändring

16.00–16.30     Sammanfattande diskussion. Seminariet avslutas

Greta Dahlström upptecknar Konrad Blomqvists visor på sin första insamlingsresa. Fotograf: Alfhild Adolfsson 1924. SLS/Visor och spelmansmusik (SLS 367_18)