14.12.2017 -
13:00 to 16:00

OBS Inställt! Slutseminarium: Demokratins drivkrafter

Tyvärr är seminariet 14.12 inställt och flyttas till våren 2018.

Vid seminariet presenteras resultaten av det finsk-svenska forskningsprogrammet ”Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020”. Forskargrupper från Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet och Södertörns högskola i Stockholm har ingått i forskningsprogrammet. Det treåriga programmet initierades av Kulturfonden för Sverige och Finland och har finansierats av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. I februari 2018 utkommer forskningsprogrammets omfattande antologi Demokratins drivkrafter på Svenska litteratursällskapet och publiceras då samtidigt digitalt. Antologin utges hösten 2018 även på finska av Finska Litteratursällskapet.

Servering. 


Program


13:00             Professor Henrik Meinander: Presentation av aktiviteter, resultat och publikationer

13:20             Professor Petri Karonen: Poliittisen kulttuurin jatkumot

13:40             Fil.dr Ainur Elmgren: Erkki Vala och 30-talets medborgerliga rättigheter

14:00             Fil.dr Matti Roitto: Geopolitiikan varjo

14:20             Kaffepaus

14:40             Professor Anu Koivunen: Jörn Donner och 60-talets kulturpolitik

15:00             Professor Kjell Östberg: Folkrörelsepartiernas framtid?

15:20             Professor Eva Blomberg: Demokrati och jämställdhet

15:40             Diskussion och kommentarer

16:00             Servering
 

 

Demokratins drivkrafter omslag