27.9.2018 - 10:00 to 30.9.2018 - 17:00

Svenska Mässan, Mässans gata 10, Göteborg

Bokmässan i Göteborg

SLS deltar i bokmässan i Göteborg 27–30.9.2018, du hittar våra böcker och personal i monter C02:30 invid scenen Finlands arena!

 
SLS scenprogram under mässan

Alla SLS scenprogram som hålls på Finlands arenan direktsänds och kan även ses i efterhand på vår hemsida. Se mässans hemsida för en karta över mässhallarna och de olika scenerna och avdelningas exakta placering!

Här hittar du allt finlandssvenskt program på Bokmässan i Göteborg.

 

Torsdag 27.9

Seminarium

Torsdag 27.9 kl. 11.00–11.20 Inte en dag utan en rad. Zacharias Topelius 200 år

Topelius hör till Sveriges största bästsäljare genom tiderna. Han skrev i alla genrer och lästes av generationer. Vad gör honom fortfarande aktuell?

Medverkande: Henrik Meinander, professor i historia, Helsingfors universitet, Barbro Ståhle Sjönell, docent, Svenska Vitterhetssamfundet, Pia Forssell, huvudredaktör, Svenska litteratursällskapet i Finland

Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

OBS! Sveriges utbildningsradio, UR-Samtiden filmar

 

Mat och livsstil, E-hallen

Torsdag 27.9 kl. 15–15.20 Jordnära. Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Många konsumenter oroar sig i dag för matfusk, giftiga bekämpningsmedel och oetisk produktion. Samtidigt finns det ett nyväckt intresse för traditioner och ursprung. Ny nordisk mat har blivit ett koncept. På vilket sätt märks trenden med jordnära mat i gourmetrestaurangernas värld? Hur har kulturarvstänkandet påverkat förhållandet mellan matproducenter och konsumenter? Varför har festivaler blivit en central arena för matkultur? Och på vilka sätt formar berättelser och berättande våra matupplevelser?

Medverkande: Yrsa Lindqvist, Susanne Österlund-Pötzsch

Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

 

Seminarium

Torsdag 27.9 kl. 16.00–16.45 Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. I boken Demokratins drivkrafter har tio svenska och finländska forskare undersökt ländernas demokratiutveckling åren 1890–2020. Vilka faktorer styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats? Vilka är utmaningarna när det gäller demokratins funktionsduglighet och framtid? Hur har det demokratiska samtalet förändrats? Och hur hanterar man frågor knutna till tolerans/ intolerans inom demokratin?

Medverkande: Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet

Moderator: Cecilia Uddén

Arrangörer: Appell Förlag, Hanaholmen, Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kyrkan

 

De litterära sällskapens scen

Torsdag 27.9 kl. 15–15.30 Fältskärns förvandlingar – Topelius bästsäljare då och nu

Den historiska romanen Fältskärns berättelser från följetong till textkritisk utgåva.

Medverkande: utgivarna Pia Forssell, Sebastian Köhler och Anna Movall.

I samarbete med Topeliussällskapet.

 

Finlands arena C02:32

 

Torsdag 27.9 kl. 10.00 Från vindskammaren till webben – Topelius Fältskärns berättelser

Topelius stora historiska roman bidrog till att forma flera generationers historieuppfattning både i Finland och i Sverige i över ett sekel. En nyutgiven textkritisk utgåva i digitalt format gör bästsäljaren tillgänglig för såväl nya som gamla läsare.

Medverkande: Sebastian Köhler och Anna Movall

Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

 

Torsdag 27.9 kl. 10.30 Gunnar Björling, ett liv i mitten och i marginalen

I den första biografin om Björling synar Fredrik Hertzberg hans författarskap, hans ekonomiska villkor och erotiska svärmerier. Philip Teir intervjuar.

I samarbete med Appell Förlag

 

Torsdag 27.9 kl. 12.00 Inte en dag utan en rad. Zacharias Topelius 200 år

Topelius hör till Sveriges största bästsäljare genom tiderna. Han skrev i alla genrer och lästes av generationer. Vad gör honom fortfarande aktuell? Henrik Meinander, Barbro Ståhle Sjönell och Pia Forssell i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd.

 

Torsdag 27.9 kl. 14.00 Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. Vad är det för faktorer som styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats? Kjell Östberg, Henrik Meinander och Anu Koivunen i samtal med Peik Henrichson.

I samarbete med Hanaholmen och Appell Förlag

 

Fredag 28.9

Forskartorget, B-hallen

Fredag 28.9 kl. 13.15–13.30 Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. Vad är det för faktorer som styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats?

Medverkande: Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet

 

Fredag 28.9 kl. 14.30–14.45 Zacharias Topelius i cyberrymden

Nu kan man läsa, söka och hitta information om Zacharias Topelius verk i digital form, även mobilt. Utgåvan topelius.sls.fi är utarbetad enligt användarens behov och här kan man hitta allt från Topelius umgängesvänner och intresse för småfåglar till illustrationer och stora historiska romaner. 

Medverkande: Eliel Kilpelä, Pia Asp, Pia Forssell


 

Seminarium

Fredag 28.9 kl. 15.00–15.20 Vodka och vichyvatten. Gunnar Björling och Henry Parland i det poetiska växelträsket

Fredrik Hertzberg och Per Stam i ett samtal om två poetiska förnyare som blev arketyper för författarmyter: fattiga, alkoholiserade, missförstådda i marginalen. Jonas Ellerström moderator.

I samarbete med Appell Förlag

OBS! Sveriges utbildningsradio, UR-Samtiden filmar

 

Finlands arena C02:32

Fredag 28.9 kl. 9.00 Jordnära. Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Många konsumenter oroar sig i dag för matfusk, giftiga bekämpningsmedel och oetisk produktion. Samtidigt finns det ett nyväckt intresse för traditioner och ursprung. Yrsa Lindqvist och Susanne Österlund-Pötzsch i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd.

 

Fredag 28.9 kl. 17.30 ”De vida byxornas program” – Boklansering: Dikter av Henry Parland

Den första utgåvan av tjugotalsmodernistens samtliga dikter, utg. Per Stam. Diktuppläsning av Johan Fagerudd.

I samarbete med Appell Förlag

 

Lördag 29.9

Seminarium

Lördag 29.9 kl. 13.00–13.45 Finland – den svenska poesins Eldorado?

Poesitraditionen på svenska i Finland är lång och livskraftig. Modernismen utgör guldåldern med Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling och Henry Parland i spetsen. Nya urval, samlade skrifter och studier om dem utkommer ständigt. Också senare finlandssvenska poeter har stått i framkanten vad gäller språklig lekfullhet och originalitet. Bollplanket har alltid varit traditionen, framför allt modernismen, men samtidigt också poesin i Sverige. Skiljer sig poesin mellan de två länderna och i så fall hur? Och vad är det som gör att det ständigt dyker upp nya, strålande poeter i det svenska Finland?

Medverkande: Fredrik Hertzberg, aktuell med en biografi om Björling, Anna Möller-Sibelius, aktuell med en studie om Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960- och 70-tals poesi, Per Stam, redaktör för Henry Parlands dikter och Matilda Södergran, aktuell med diktsamlingen Överlevorna

Moderator: Jonas Ellerström

I samarbete med Appell Förlag, Schildts & Söderströms, Förlaget

 

Finlands arena C02:32

Lördag 29.9 kl. 9.30 Zacharias Topelius i cyberrymden

Nu kan man läsa, söka och hitta information om Zacharias Topelius verk i digital form, även mobilt. Utgåvan topelius.sls.fi är utarbetad enligt användarens behov och här kan man hitta allt från Topelius umgängesvänner och intresse för småfåglar till illustrationer och stora historiska romaner. Eliel Kilpelä och Pia Asp presenterar. Wivan Nygård-Fagerudd intervjuar.

 

Lördag 29.9 kl. 11.00 Betala med håret!

Hårflätor var gångbar valuta för gårdfarihandlarna på den finska landsbygden i slutet av 1800-talet. Varför var håret så eftertraktat? Vilka var följderna för de flickor som klippte av sig flätan för en eftertraktad duk? Peik Henrichson samtalar med Johanna Wassholm.

 

Lördag 29.9 kl. 11.30 Biographia – Att skriva liv

Vilka material och metoder använder författaren sig av för att kliva in i andra människors liv och vistas där? Merete Mazzarella och Fredrik Hertzberg i samtal med Philip Teir.

I samarbete med Schildts & Söderströms, Appell Förlag

 

Lördag 29.9 kl. 15.00 Vodka och vichyvatten. Gunnar Björling och Henry Parland i det poetiska växelträsket

Fredrik Hertzberg och Per Stam i ett samtal om två poetiska förnyare som blev arketyper för författarmyter: fattiga, alkoholiserade, missförstådda i marginalen. Philip Teir intervjuar.

I samarbete med: Appell Förlag, Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Forskartorget, B-hallen

Lördag 29.9 kl. 12.50–13.05 Polarisering och inkludering ur ett samtidshistoriskt och medievetenskapligt perspektiv

Forskningsprojektet Demokratins drivkrafter har studerat demokratiutvecklingen i Sverige och Finland mellan 1890-2020. En av slutsatserna av det här arbetet är att det har skett en polarisering av det politiska fältet och debatten i våra länder. De gemensamma berättelsernas styrka har avtagit och koherensen eller konsensussträvan inom våra politiska system har minskat. Hur kan en ny form av inkluderande koherens skapas i våra demokratier? Vad förutsätter det av våra politiska institutioner, medier och medborgare? Medverkande: Anu Koivunen, Henrik Meinander.

Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Söndag 30.9

Forskartorget, B-hallen

Söndag 30.9 kl. 10.05 – 10.20 Betala med håret!

Hårflätor var gångbar valuta för gårdfarihandlarna på den finska landsbygden i slutet av 1800-talet. Varför var håret så eftertraktat? Vilka var följderna för de flickor som klippte av sig flätan för en eftertraktad duk?

Medverkande: Johanna Wassholm, Åbo Akademi/Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Söndag 30.9 kl. 10.30–10.45 Gunnar Björling, i mitten och i marginalen

Gunnar Björling är ett centralt namn inom den tidiga modernismen i Norden. I den första biografin om Björling synar Fredrik Hertzberg hans politiska, religiösa och estetiska engagemang men också hans homosexualitet i en samtid då det ansågs vara både sjukt och kriminellt.

Medverkande: Fredrik Hertzberg, fil.dr, Svenska litteratursällskapet i Finland

Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

 

Söndag 30.9 kl. 15.10-15.25 Att flanera bland Henry Parlands texter

Hur får man ett författarskap hanterligt i digital form? Elisa Veit och Pieter Claes berättar om hur man kan spåra och dokumentera olika lager av anteckningar och korrigeringar i ett diktmanuskript, författarens egna, redaktörernas och sedan vännernas efter Parlands för tidiga död 1930.

Medverkande: Per Stam, docent, huvudredaktör för Henry Parlands skrifter, Elisa Veit, fil.mag., redaktör för Henry Parlands skrifter och Pieter Claes, fil.mag., redaktör för Henry Parlands skrifter

 

Finlands arena C02:32

Söndag 30.9 kl. 9.30 Att flanera bland Henry Parlands texter

Hur får man ett författarskap hanterligt i digital form? Elisa Veit och Pieter Claes berättar om hur man kan spåra och dokumentera olika lager av anteckningar och korrigeringar i ett diktmanuskript, författarens egna, redaktörernas och sedan vännernaSöndag s efter Parlands för tidiga död 1929.

I samarbete med Appell Förlag

 

Söndag 30.9 kl. 12.30 Dikt och ideologi

Gösta Ågren, Lars Hulden och Claes Andersson skrev under 1960- och 1970-talet poesi med socialt engagemang. Anna Möller-Sibelius berättar om hur man skrev poesi om tv-program, mentalvård och kärnvapenhot, traditionellt sett mindre poetiska ämnen. Katarina Gäddnäs intervjuar.

I samarbete med Appell Förlag

---

 

Utöver allt scenprogram medverkar SLS i en stor kattutställning som producerats av Svenska kyrkan. SLS bidar med bilder ur Edith Södergrans bildsamling samt dikter ut hennes samlade skrifter.

 

 

 

 

 

SLS på bokmässan i Göteborg 2015.