Perspektiv på tid: Zacharias Topelius Skrifter – en utgåva för 2000-talet

29.10.2010 - 10:52
Pia Forssell

Den 29 oktober 2010 utkommer första delen av Zacharias Topelius Skrifter (ZTS), både som tryckt bok i Svenska litteratursällskapets skriftserie och i digital utgåva (ZTe). I denna del, Ljungblommor , ingår Topelius tre tidiga diktsamlingar och några kompletterande dikter. Delen är utgiven av Carola Herberts, för inledningen står Clas Zilliacus.

På utgåvans hemsida – topelius.fi – och i en liten broschyr om utgåvan och utgivningsplanen talar redaktionen om ZTS som »en utgåva för 2000-talet». Vi blev vänligt upplysta om att vi är sent ute, nu är det 2010, alltså 2010-tal....