Månadens forskare: Jutta Ahlbeck

8.11.2017 - 10:22
Nina Edgren-Henrichson
Jutta Ahlbeck

Hur såg majoritetsbefolkningen på den romska minoritetens sätt att försörja sig under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal? Det undersöker sociologen Jutta Ahlbeck och vill samtidigt utreda vad som uppfattades som ett normalt liv. Hon forskar inom projektet Kommunicerande konsumtion, där hon tillsammans med fem andra forskare undersöker den rörliga handeln, det vill säga marknads- och gårdfarihandeln från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget.

Månadens forskare: Jouni Ahmajärvi

5.8.2016 - 11:56
Nina Edgren-Henrichson
Jouni Ahmajärvi, foto Janne Rentola/SLS

Med sociologin för mänskliga rättigheter

Sociologen Gunnar Landtman tog rollen som samhällsaktiv intellektuell på 1920- och 1930-talet. Jouni Ahmajärvi undersöker hur han med vetenskapliga argument motarbetade dödsstraffet och talade för Europas förenta stater.

Månadens forskare: Otto Pipatti

4.4.2016 - 16:57
Nina Edgren-Henrichson
Otto Pipatti

Sociologen Edvard Westermarck skulle ha mycket att säga om det polariserade samhällsklimatet i dag. Det säger Otto Pipatti, som också själv är sociolog och på slutrakan med en avhandling om Westermarcks moralteori.

Månadens forskare: Niina Timosaari

7.1.2016 - 15:09
Nina Edgren-Henrichson
Månadens forskare: Niina Timosaari

– Han var decennier före sin tid
Om sociologen Edvard Westermarcks arbete för liberaliserad äktenskaps- och sexuallagstiftning

Niina Timosaari, idé- och lärdomshistoriker vid Uleåborgs universitet har under de senaste åren umgåtts flitigt med sociologen, socialantropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck. Hon har undersökt hur Westermarck med hjälp av sin forskning tog ställning för kvinnors rättigheter och argumenterade för reformer i äktenskaps- och sexuallagstiftningen.