Månadens forskare: Jouni Ahmajärvi

5.8.2016 - 11:56
Nina Edgren-Henrichson
Jouni Ahmajärvi, foto Janne Rentola/SLS

Med sociologin för mänskliga rättigheter

Sociologen Gunnar Landtman tog rollen som samhällsaktiv intellektuell på 1920- och 1930-talet. Jouni Ahmajärvi undersöker hur han med vetenskapliga argument motarbetade dödsstraffet och talade för Europas förenta stater.

Månadens forskare: Jussi Kurunmäki

2.6.2016 - 15:37
Nina Edgren-Henrichson
Jussi Kurunmäki

Politisk diskussion under täckmantel

Hur för man en politisk diskussion när det inte finns något officiellt forum för den och censuren sätter stopp för öppen diskussion i pressen? Det undersöker Jussi Kurunmäki och hans medforskare i projektet Statsnatten i ny belysning .

Midsommarhälsning med bildkavalkad

23.6.2011 - 10:03
SLS

Svenska litteratursällskapet önskar dig en trevlig sommar och bjuder på några stämningsfulla bilder ur SLS arkiv:

Midsommarfirande på Solvik i Hirvensalo (Åboland) 1917. I taket ovanför bordet hänger en midsommarkrans. Foto: Alfred Holmström

Houtskärbarn vid midsommarstång (Åboland), år 1923. Foto: Arne Appelgren

Midsommar på Lofsdal i Pargas (Åboland). I följet samlas både herrgårdsfolk och tjänstefolk, barn och vuxna. Bilden är tagen någon gång mellan 1900 och 1915. Foto:...

Svenskundervisningen i finska skolor

25.1.2011 - 16:48
Christer Kuvaja

En större satsning på den muntliga undervisningen i svenska (och andra språk) och ett muntligt prov i studentexamen efterlystes vid ett seminarium som SLS ordnade på Hanaholmen fredagen den 21 januari. Seminariet hade rubriken ”Tradition och förnyelse i svenskundervisningen i finska skolor”. Många intressanta tankar kastades fram, bl.a. att antalet veckotimmar i engelska kunde skäras ned till förmån för svenskan och andra främmande språk. Statistik och annat visar att de som deltar i studentprovet i svenska i östra Finland klarar sig bra. Det finns inte heller några större skillnader i de...

Svenskt och finskt i Nyland

5.11.2010 - 10:14
Christer Kuvaja

I en undersökning jag gör om språkförhållandena i Finland under tidsperioden 1721–1850 framgår det med all tydlighet att Nyland varken tidigare eller senare har haft en så stor andel svenskspråkiga som strax före och efter 1850.

Den första statistiken över språkförhållande i Finland gjordes vid mitten av 1840-talet på uppdrag av ministerstatssekreterare Alexander Armfelt. En officiell statistik över svensk- och finskspråkiga får vi 1881.

Enligt den Armfeltska statistiken från 1845 bodde i socknarna Tenala (med Bromarf), Pojo, Karis (med Snappertuna), Ingå, Kyrkslätt, Esbo,...

Gamla texter

23.8.2010 - 17:44
Christer Kuvaja

Jag har under sommaren suttit på riksarkivet för att gå igenom handlingar för Strömma gårds historik. Jag ska skriva den äldre delen av gårdens historia från medeltiden till 1809. Gården låg i Kimito och ägs i dag av SLS.

Det var skönt att i sommarhettan sitta i det svala riksarkivet och plöja igenom diverse räkenskapshandlingar från 1500- och 1600-talen. Jag har ingen svårighet att läsa de gamla texterna eftersom jag gjort det ofta och dessutom många år undervisat i läsning av gamla handstilar eller paleografi vid Åbo Akademi. Men det var ett tag sedan jag senast läste så gamla...