Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Så hittar du oss

Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158
00171 Helsingfors 

tfn 09-618 777
e-post: info(a)sls.fi

SLS hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors ska genomgå en ombyggnad och renovering. På grund av det här håller kundbetjäningen vid Svenska litteratursällskapets arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt från och med 2.6.2014. Under renoveringstiden kan vi inte ge fram arkivmaterial som förvaras på Riddaregatan, Brobergskajen (Svenska Teaterns arkiv) eller Sarvlaks. Den del av SLS arkivmaterial som finns på Nationalbiblioteket är tillgängligt i Nationalbibliotekets specialläsesal som vanligt. En del av det material som är digitaliserat finns tillgängligt via den nationella databasen Finna.

Begränsad kundbetjäning kan ges endast per epost och telefon. Arkivet och biblioteket nås via SLS telefonväxel. Arkivpedagogiska lån (Arkivväskan och Krigets barn) kan göras också under den tid renoveringen pågår.

Kundbetjäningen vid arkivenheten i Vasa fungerar normalt under renoveringstiden. 

SLS ordnar under hösten föredragskvällar och seminarier under hösten som vanligt, men i ersättande lokaler i Kronohagen.

 

 


 

Tillbaka      
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |