Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Stipendier, projektmedel och pris


Litteratursällskapet delar ut stipendier och understöd på ansökan ur särskilda fonder för syften som fastställts av donatorerna. De vetenskapliga nämnderna delar ut forskningsmedel på ansökan ur sina egna budgetmedel.

Sällskapets uppgift är att främja vetenskaplig verksamhet och anvisar huvuddelen av avkastningen för egen verksamhet: arkiv och bibliotek, forskning, förlag, projekt och evenemang. Sällskapet är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

Pris för skönlitterär och vetenskaplig verksamhet delas ut årligen utan ansökan.

Sällskapet utlyser stipendier och understöd nästa gång i februari 2015. Följ med vår annonsering i dagspressen och på våra webbsidor.


 

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |