Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Välkommen till SLS förlag!

Svenska litteratursällskapets förlag ger ut vetenskaplig litteratur med anknytning till den svenskspråkiga kulturen i Finland. Ämnesområdena spänner över historia, litteraturvetenskap, svenska språket, etnologi, folkloristik och samhällsvetenskaper.

Nya böckerSvenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström 1808–1835
 Läs mer

Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland
 Läs mer

Historiska källutgåvor och textkritiska editioner är en viktig del av utgivningen. Inom förlaget pågår för närvarande två stora utgivningsprojekt, Zacharias Topelius Skrifter och Biografiskt lexikon för Finland.

Böckerna ingår i serien Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Svenska litteratursällskapets förlag samarbetar med bl.a. Bokförlaget Atlantis i Stockholm och Finska Litteratursällskapets förlag (SKS).

  Till startsidan

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi | Se karta