Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Välkommen till SLS förlag!

Svenska litteratursällskapets förlag ger ut vetenskaplig litteratur med anknytning till den svenskspråkiga kulturen i Finland. Ämnesområdena spänner över historia, litteraturvetenskap, svenska språket, etnologi, folkloristik och samhällsvetenskaper.

Nya böckerRoll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik
 Läs mer

Armas Järnefelt. Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige
 Läs mer

Historiska källutgåvor och textkritiska editioner är en viktig del av utgivningen. Inom förlaget pågår för närvarande två stora utgivningsprojekt, Zacharias Topelius Skrifter och Georg August Wallins Skrifter. SLS inleder 2015 utgivningen av Henry Parlands samlade skrifter..

Böckerna ingår i serien Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Svenska litteratursällskapets förlag samarbetar med bl.a. Bokförlaget Atlantis i Stockholm och Finska Litteratursällskapets förlag (SKS).

  Till startsidan

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |