Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svara på enkäten och påverka SLS bibliotekstjänster!

Samtidigt kan du delta i utlottningen av böcker och andra priser.

Bibliotekens nationella användarenkät genomförs 4.3–7.4.2013 i hela landet. Kunderna i de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och specialbiblioteken kan svara på enkäten. För tre år sedan deltog över 34 000 bibliotekskunder på enkäten som koordineras av Nationalbiblioteket.

Resultaten av enkäten hjälper SLS bibliotek i evalueringen och utvecklingen av sina tjänster. Din åsikt är viktig för biblioteket! Tack för att du deltar!

Du kan fylla i enkäten genom att klicka på länken.

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Pristävlingen om datorminnen avgjord

SLS söker en redaktör och en redaktionsassistent

SLS söker en redaktionschef till förlagsredaktionen

Stipendier att söka senast 1.10.2014

30.10 Kurs: Skriv i Wikipedia 

30–31.10 Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid  

3–4.10 Kanon i konkurrens – Fortbildningsseminarium för ämneslärare i historia 

3–4.10 SLS på Bokkalaset i Ekenäs 

3–5.10 SLS på bokmässan i Åbo 

Ny bok: Edith Södergrans älskade dikter finns nu som pocket

Ny bok: Läs om Tove Jansson i Historiska och litteraturhistoriska studier 89

19.10 FM i nyskrivna snapsvisor 2014 

20.10 Del 2 i höstens föredragsserie om Estland 

23–26.10 SLS på bokmässan i Helsingfors 

24.10 Seminarium i Vasa: Folkmusik för barn och unga – framtidens traditionsbärare 

6.11 Seminarium: Arkivens tystnader – Språkminoriteter i arkiven 

8–12.10 SLS på bokmässan i Frankfurt 

Läs SLS bokkatalog 2014

Ny bok: Boken om kompositören Fredrik Pacius liv och verk har utkommit på tyska

Ny bok: Läs om den finlandssvenska litteraturens utveckling i Finlands svenska litteratur 1900–2012

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Se lanseringen av Albert Edelfelts brev

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

SLS publicerar Albert Edelfelts brev i ny digital utgåva

SLS publicerar foton av Edith Södergran på nätet

Talspråkskorpusen Talko är ett nytt verktyg för för forskning i den talade svenskan i Finland

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn finns nu som nätversion

Ny bok berättar historien om SLS arkiv och om människorna bakom det

Nytt material om historiska källor

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

Harry Lunabba får statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

Ny bok: SLS ger ut Henry Parlands roman Sönder i pocketformat

Ny cd-skiva med folkliga koraler

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg

Läs SLS årsredovisning för 2013

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Ny bok om hemmafruarnas liv i 1950-talets Finland

1950-60-talsbilder – ny insamling

Stöd till Brages pressarkiv

Svenskt, finskt och ryskt i ny bok

SLS belönar två pro gradu-skribenter

Arkivmaterial för undervisningsändamål


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |