Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svara på enkäten och påverka SLS bibliotekstjänster!

Samtidigt kan du delta i utlottningen av böcker och andra priser.

Bibliotekens nationella användarenkät genomförs 4.3–7.4.2013 i hela landet. Kunderna i de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och specialbiblioteken kan svara på enkäten. För tre år sedan deltog över 34 000 bibliotekskunder på enkäten som koordineras av Nationalbiblioteket.

Resultaten av enkäten hjälper SLS bibliotek i evalueringen och utvecklingen av sina tjänster. Din åsikt är viktig för biblioteket! Tack för att du deltar!

Du kan fylla i enkäten genom att klicka på länken.

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

22.9 Start för höstens föredragsserie om Estland 

27-29.8 är SLS i Vasa stängt

Ny bok: Läs om den finlandssvenska litteraturens utveckling i Finlands svenska litteratur 1900–2012

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

Ny bok: Läs om Tove Jansson i Historiska och litteraturhistoriska studier 89

31.8 deadline för tävlingsbidrag till FM i nyskrivna snapsvisor 2014

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn finns nu som nätversion

Ny bok berättar historien om SLS arkiv och om människorna bakom det

Ny cd-skiva med folkliga koraler

SLS publicerar foton av Edith Södergran på nätet

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg

Läs SLS årsredovisning för 2013

Ny bok: SLS ger ut Henry Parlands roman Sönder i pocketformat

Nytt material om historiska källor

1950-60-talsbilder – ny insamling

Harry Lunabba får statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

Ny bok om hemmafruarnas liv i 1950-talets Finland

Svenskt, finskt och ryskt i ny bok

SLS belönar två pro gradu-skribenter

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Stöd till Brages pressarkiv

Hedersomnämnande till biografin om K. E. Ståhlberg

Arkivmaterial för undervisningsändamål

Hör föredrag från seminariet Att pussla ihop det svenska i Finland (9.1)


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |