Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS söker katalogiserare

 

Svenska litteratursällskapet i Finland har till uppgift att främja studiet av den svenska kulturen i Finland. Sällskapet upprätthåller arkiv och bibliotek, bedriver forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper, publicerar vetenskaplig litteratur och utdelar stipendier och forskningsmedel. Sällskapet förvaltar ett stort antal fonder, inklusive Svenska kulturfonden. Personalen uppgår till drygt hundra personer.

Österbottens traditionsarkiv dokumenterar tradition och kultur i svenska Österbotten. Till verksamheten hör att ta emot arkivmaterial och göra det tillgängligt för forskare och allmänhet. Vid arkivet finns ett referensbibliotek som betjänar besökare och personal.

Vi söker en KATALOGISERARE
till Österbottens traditionsarkiv i Vasa

för att hjälpa oss att utveckla biblioteket

Anställningstiden är tre månader heltid, med början från april 2013. Katalogiseraren rapporterar till förste arkivarien vid Österbottens traditionsarkiv.

Till katalogiserarens arbetsuppgifter hör att

  • katalogisera och omorganisera böcker i traditionsarkivets bibliotek
  • vid behov assistera i övriga arbetsuppgifter

Vi värdesätter

  • högskolestudier i informationsförvaltning eller motsvarande biblioteksutbildning
  • kunskaper i etnologi och folkloristik
  • arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter
  • god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, ordningssinne och noggrannhet
  • en positiv inställning till nya utmaningar men också till mer rutinartade uppgifter

.
Ansökningar med cv sänds senast torsdag 14.3.2013 per e-post till katja.hellman@sls.fi
Tilläggsuppgifter ges av förste arkivarie Katja Hellman tfn 06-319 5612.

  Österbottens traditionsarkiv

 

 

Skriv ut

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Medel för forskningsprojekt – ansök nu

Ny bok: G.A. Wallin skrifter del 5

Stipendier att söka 1.2–27.2.2015

5.2 SLS firar årshögtid 

Köp SLS böcker på rea 1.2–28.2

Läs det senaste numret av Källan på nätet

23.2 Start för vårens föredragsserie om livet och konsten 

Ny frågelista om livsfester

Pressarkivföreningen erbjuder sig att ta över Brages Pressarkiv

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

SLS satsar på forskning inom språkinlärning och historia

SLS väggkalender 2015

8.1 Vetenskapernas natt: Helt random! 

9.1 Vetenskapsdagarna, seminarium: Slumpens skördar 

Läs slutrapporten för projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar

Ny antologi på svenska och engelska om G.A. Wallins resor i Mellanöstern

Ny bok: Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Selim Björses negativsamling till SLS arkiv i Vasa

SLS publicerar Albert Edelfelts brev i ny digital utgåva

SLS publicerar Biografiskt lexikon för Finland som nätutgåva

SLS publicerar foton av J.L. och Fredrika Runeberg på nätet

Ny bok: Bo Carpelan. Rummets diktare

Ny bok: Ultra & Quosego

Harry Lunabba får statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn finns nu som nätversion

Läs SLS bokkatalog 2014

Ny bok om R.R. Eklunds aforistiska författarskap

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |