Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS söker katalogiserare

 

Svenska litteratursällskapet i Finland har till uppgift att främja studiet av den svenska kulturen i Finland. Sällskapet upprätthåller arkiv och bibliotek, bedriver forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper, publicerar vetenskaplig litteratur och utdelar stipendier och forskningsmedel. Sällskapet förvaltar ett stort antal fonder, inklusive Svenska kulturfonden. Personalen uppgår till drygt hundra personer.

Österbottens traditionsarkiv dokumenterar tradition och kultur i svenska Österbotten. Till verksamheten hör att ta emot arkivmaterial och göra det tillgängligt för forskare och allmänhet. Vid arkivet finns ett referensbibliotek som betjänar besökare och personal.

Vi söker en KATALOGISERARE
till Österbottens traditionsarkiv i Vasa

för att hjälpa oss att utveckla biblioteket

Anställningstiden är tre månader heltid, med början från april 2013. Katalogiseraren rapporterar till förste arkivarien vid Österbottens traditionsarkiv.

Till katalogiserarens arbetsuppgifter hör att

  • katalogisera och omorganisera böcker i traditionsarkivets bibliotek
  • vid behov assistera i övriga arbetsuppgifter

Vi värdesätter

  • högskolestudier i informationsförvaltning eller motsvarande biblioteksutbildning
  • kunskaper i etnologi och folkloristik
  • arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter
  • god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, ordningssinne och noggrannhet
  • en positiv inställning till nya utmaningar men också till mer rutinartade uppgifter

.
Ansökningar med cv sänds senast torsdag 14.3.2013 per e-post till katja.hellman@sls.fi
Tilläggsuppgifter ges av förste arkivarie Katja Hellman tfn 06-319 5612.

  Österbottens traditionsarkiv

 

 

Skriv ut

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stänger 2.6.2014 p.g.a. renovering

Svenskt, finskt och ryskt i ny bok

28.4 Del 3 i vårens föredragsserie om mångkultur  

Läs SLS årsredovisning för 2013

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Vasa då och nu-tävlingen avgjord

12.5 Ur arkivet – vad finns i SLS arkiv? 

19.5 Del 4 i vårens föredragsserie om mångkultur  

25.4 Seminarium: Populärlitteraturens funktioner och förvandlingar 

Ny bok om hemmafruarnas liv i 1950-talets Finland

Tävlingsresultat: Finna heter nu Fiska!

Hedersomnämnande till biografin om K. E. Ståhlberg

1950-60-talsbilder – ny insamling

SLS publicerar fler foton från okända platser på Flickr

Nytt nummer av Källan

Stöd till Brages pressarkiv

Hjälp SLS arkiv identifiera arkivbilder på Flickr

Hör föredrag från seminariet Att pussla ihop det svenska i Finland (9.1)

Karl Emil Tollanders pris 2014 tillföll professor Bo Lönnqvist

Kristina Linnovaara blir ny arkivchef vid SLS

Vårens boknyheter på SLS förlag

Arkivmaterial för undervisningsändamål


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi | Se karta