Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS söker katalogiserare

 

Svenska litteratursällskapet i Finland har till uppgift att främja studiet av den svenska kulturen i Finland. Sällskapet upprätthåller arkiv och bibliotek, bedriver forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper, publicerar vetenskaplig litteratur och utdelar stipendier och forskningsmedel. Sällskapet förvaltar ett stort antal fonder, inklusive Svenska kulturfonden. Personalen uppgår till drygt hundra personer.

Österbottens traditionsarkiv dokumenterar tradition och kultur i svenska Österbotten. Till verksamheten hör att ta emot arkivmaterial och göra det tillgängligt för forskare och allmänhet. Vid arkivet finns ett referensbibliotek som betjänar besökare och personal.

Vi söker en KATALOGISERARE
till Österbottens traditionsarkiv i Vasa

för att hjälpa oss att utveckla biblioteket

Anställningstiden är tre månader heltid, med början från april 2013. Katalogiseraren rapporterar till förste arkivarien vid Österbottens traditionsarkiv.

Till katalogiserarens arbetsuppgifter hör att

  • katalogisera och omorganisera böcker i traditionsarkivets bibliotek
  • vid behov assistera i övriga arbetsuppgifter

Vi värdesätter

  • högskolestudier i informationsförvaltning eller motsvarande biblioteksutbildning
  • kunskaper i etnologi och folkloristik
  • arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter
  • god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, ordningssinne och noggrannhet
  • en positiv inställning till nya utmaningar men också till mer rutinartade uppgifter

.
Ansökningar med cv sänds senast torsdag 14.3.2013 per e-post till katja.hellman@sls.fi
Tilläggsuppgifter ges av förste arkivarie Katja Hellman tfn 06-319 5612.

  Österbottens traditionsarkiv

 

 

Skriv ut

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Pristävlingen om datorminnen avgjord

SLS söker en redaktör och en redaktionsassistent

SLS söker en redaktionschef till förlagsredaktionen

Stipendier att söka senast 1.10.2014

Tävling på Göteborgs bokmässa – vinnarna är utsedda!

30.10 Kurs: Skriv i Wikipedia 

3–4.10 Kanon i konkurrens – Fortbildningsseminarium för ämneslärare i historia 

3–4.10 SLS på Bokkalaset i Ekenäs 

3–5.10 SLS på bokmässan i Åbo 

Ny bok: Edith Södergrans älskade dikter finns nu som pocket

Ny bok: Läs om Tove Jansson i Historiska och litteraturhistoriska studier 89

19.10 FM i nyskrivna snapsvisor 2014 

20.10 Del 2 i höstens föredragsserie om Estland 

23–26.10 SLS på bokmässan i Helsingfors 

24.10 Seminarium i Vasa: Folkmusik för barn och unga – framtidens traditionsbärare 

30–31.10 Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid  

6.11 Seminarium: Arkivens tystnader – Språkminoriteter i arkiven 

8–12.10 SLS på bokmässan i Frankfurt 

Läs SLS bokkatalog 2014

Ny bok: Boken om kompositören Fredrik Pacius liv och verk har utkommit på tyska

Ny bok: Läs om den finlandssvenska litteraturens utveckling i Finlands svenska litteratur 1900–2012

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Se lanseringen av Albert Edelfelts brev

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

SLS publicerar Albert Edelfelts brev i ny digital utgåva

SLS publicerar foton av Edith Södergran på nätet

Talspråkskorpusen Talko är ett nytt verktyg för för forskning i den talade svenskan i Finland

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn finns nu som nätversion

Ny bok berättar historien om SLS arkiv och om människorna bakom det

Nytt material om historiska källor

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

Harry Lunabba får statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

Ny bok: SLS ger ut Henry Parlands roman Sönder i pocketformat

Ny cd-skiva med folkliga koraler

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg

Läs SLS årsredovisning för 2013

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Ny bok om hemmafruarnas liv i 1950-talets Finland

1950-60-talsbilder – ny insamling

Stöd till Brages pressarkiv

Svenskt, finskt och ryskt i ny bok

SLS belönar två pro gradu-skribenter

1.10.2014 firas Stiftelsedagen för första gången i Finland

Arkivmaterial för undervisningsändamål


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |