Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Dialekt, stadsspråk eller finlandssvenska – vad talar du?

Man behöver inte röra sig länge i Finland för att märka att den svenska som talas låter väldigt olika beroende på var man befinner sig. På en del orter finns en stark lokal dialekt, många städer har sina egna stadsspråk och dessutom kan man också höra standardspråket finlandssvenska. Vad talar du och vad betyder det lokala språket för dig? Man hör ofta kommentarer om att de lokala språken jämnas ut och blir mer lika standardsvenskan – hur är läget på din hemort?

Delta i pristävlingen, som i år ordnas av Språkarkivet, genom att besvara frågelistan om dialekter och stadsspråk. Frågorna är grupperade i fyra huvudteman och kan besvaras via länken nedan, senast 31.3.2013. Du kan också skicka ditt svar till Språkarkivet/Södergård, Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors eller per e-post till Lisa Södergård, fornamn.efternamn@sls.fi. Bland alla som svarat delar vi ut ett antal penning- och bokpris.

Ditt svar arkiveras vid Svenska litteratursällskapets Språkarkiv och kommer att vara tillgängligt för forskning. Bakgrundsuppgifterna används inte för andra ändamål.

  Besvara frågelistan

Obs! Webbformuläret går inte att spara. Om du inte hinner skriva om alla teman på en gång kan du skicka in svar på en del frågor och gå in på nytt vid ett senare tillfälle och enbart besvara de återstående frågorna.

Frågelistan som pdf  

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Läs SLS bokkatalog 2014

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Se lanseringen av Albert Edelfelts brev

SLS söker en forskare i historia

SLS söker en katalogiserare för digitalt material (Vasa)

Stipendier att söka senast 1.10.2014

19.10 FM i nyskrivna snapsvisor 2014 

22.9 Start för höstens föredragsserie om Estland 

25–28.9 SLS på bokmässan i Göteborg 

3–4.10 Kanon i konkurrens – Fortbildningsseminarium för ämneslärare i historia 

3–4.10 SLS på Bokkalaset i Ekenäs 

3–5.10 SLS på bokmässan i Åbo 

6.11 Seminarium: Arkivens tystnader – Språkminoriteter i arkiven 

8–12.10 SLS på bokmässan i Frankfurt 

Ny bok: Boken om kompositören Fredrik Pacius liv och verk har utkommit på tyska

Ny bok: Edith Södergrans älskade dikter finns nu som pocket

SLS publicerar Albert Edelfelts brev i ny digital utgåva

Talspråkskorpusen Talko är ett nytt verktyg för för forskning i den talade svenskan i Finland

Ny bok: Läs om Tove Jansson i Historiska och litteraturhistoriska studier 89

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn finns nu som nätversion

Ny bok: Läs om den finlandssvenska litteraturens utveckling i Finlands svenska litteratur 1900–2012

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

SLS publicerar foton av Edith Södergran på nätet

Ny bok berättar historien om SLS arkiv och om människorna bakom det

Ny bok: SLS ger ut Henry Parlands roman Sönder i pocketformat

Nytt material om historiska källor

Harry Lunabba får statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

Ny bok om hemmafruarnas liv i 1950-talets Finland

Ny cd-skiva med folkliga koraler

1950-60-talsbilder – ny insamling

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg

Läs SLS årsredovisning för 2013

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Stöd till Brages pressarkiv

Svenskt, finskt och ryskt i ny bok

SLS belönar två pro gradu-skribenter

Arkivmaterial för undervisningsändamål


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |