Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Dialekt, stadsspråk eller finlandssvenska – vad talar du?

Man behöver inte röra sig länge i Finland för att märka att den svenska som talas låter väldigt olika beroende på var man befinner sig. På en del orter finns en stark lokal dialekt, många städer har sina egna stadsspråk och dessutom kan man också höra standardspråket finlandssvenska. Vad talar du och vad betyder det lokala språket för dig? Man hör ofta kommentarer om att de lokala språken jämnas ut och blir mer lika standardsvenskan – hur är läget på din hemort?

Delta i pristävlingen, som i år ordnas av Språkarkivet, genom att besvara frågelistan om dialekter och stadsspråk. Frågorna är grupperade i fyra huvudteman och kan besvaras via länken nedan, senast 31.3.2013. Du kan också skicka ditt svar till Språkarkivet/Södergård, Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors eller per e-post till Lisa Södergård, fornamn.efternamn@sls.fi. Bland alla som svarat delar vi ut ett antal penning- och bokpris.

Ditt svar arkiveras vid Svenska litteratursällskapets Språkarkiv och kommer att vara tillgängligt för forskning. Bakgrundsuppgifterna används inte för andra ändamål.

  Besvara frågelistan

Obs! Webbformuläret går inte att spara. Om du inte hinner skriva om alla teman på en gång kan du skicka in svar på en del frågor och gå in på nytt vid ett senare tillfälle och enbart besvara de återstående frågorna.

Frågelistan som pdf  

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

Ny bok: Läs om Tove Jansson i Historiska och litteraturhistoriska studier 89

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

22.9 Start för höstens föredragsserie om Estland 

31.8 deadline för tävlingsbidrag till FM i nyskrivna snapsvisor 2014

Ny bok: Läs om den finlandssvenska litteraturens utveckling i Finlands svenska litteratur 1900–2012

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn finns nu som nätversion

Ny bok berättar historien om SLS arkiv och om människorna bakom det

Ny cd-skiva med folkliga koraler

SLS publicerar foton av Edith Södergran på nätet

Fotografier visar torrdockans verksamhet på Sveaborg

Läs SLS årsredovisning för 2013

Ny bok: SLS ger ut Henry Parlands roman Sönder i pocketformat

Nytt material om historiska källor

1950-60-talsbilder – ny insamling

Harry Lunabba får statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

Ny bok om hemmafruarnas liv i 1950-talets Finland

Svenskt, finskt och ryskt i ny bok

SLS belönar två pro gradu-skribenter

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Stöd till Brages pressarkiv

Hedersomnämnande till biografin om K. E. Ståhlberg

Arkivmaterial för undervisningsändamål

Hör föredrag från seminariet Att pussla ihop det svenska i Finland (9.1)


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |