På bibliotekets hyllor: Irische Elfenmärchen

22.6.2017 - 10:52
Martin Ginström
Jacob Grimm Wilhelm Grimm Thomas Crofton Croker Elfenmärchen

Irische Elfenmärchen är en tysk översättning av Thomas Crofton Crokers Fairy legends and traditions of the south of Ireland (1825). Översättningen gjordes av Jacob och Wilhlem Grimm 1826. Exemplaret av Irische Elfenmärchen i Jarl Pousars samling i SLS bibliotek tillhör en utgåva ”für die Jugend” från Schillerbuchhandlung i Charlottenburg, med illustrationer av Richard Flockenhaus. Flockenhaus komponerade också det vackra klotbandet med katten. Signaturen RF ses nere till vänster. En första upplaga utkom 1911, men detta är en utökad senare upplaga utan årtal. En namnteckning i boken daterar den ändå till senast 1920.

Edelfelts värld: Antonia Bonjean

13.6.2017 - 15:52
Elisabeth Stubb
Skiss av Körsbärsflickan, Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt 9.7.1878, SLS arkiv

Modellen Antonia Bonjean nämns ofta som en av de kvinnor, med vilken Albert Edelfelt hade en lite mer långvarig intim relation. Redan konsthistorikern Bertel Hintze nämner ”la belle Antonia”, den vackra Antonia, i sin biografi över Edelfelt från 1942 . Edelfelts brev till modern Alexandra ger ingen direkt information om förhållandet i sig. Det betyder ändå inte att Antonias person är helt utesluten ur korrespondensen mellan sonen och modern.

Den 20 mars 1878 skrev Edelfelt att han hos en engelsman (troligen Richard Gay Somerset), i huset på Boulevard Montparnasse 81 där Edelfelt...

Världens nya kläder - vad arkivet kan berätta om en teaterpjäs

9.6.2017 - 09:17
Nelly Laitinen
Foto: Nelly Laitinen

Med anledning av Internationella arkivdagen (International Archives Day) den 9.6 har vi byggt upp en utställning med en del av det arkivmaterial som uppstått kring en teaterpjäs. Pjäsen i fråga är Den stora världsteatern (av Hugo von Hofmannsthal efter Pedro Calderón de la Barca) som hade premiär 17.11.1932 på Svenska Teatern i Helsingfors. Arkivmaterialet omfattar tiden 1932 – 1958, från att direktionen för Svenska Teatern protokollförde att pjäsen upptas i repertoaren fram till jubileumsföreställningen 1958, då regissören Amos Anderson fyllde åttio år.

Via arkivmaterialet kan man...

På bibliotekets hyllor: En sommarresa i Finland

6.6.2017 - 13:44
Patrik Aaltonen
A Summer Tour in Finland (1908)

År 1908 gav det engelska förlaget Methuen & Co. ut en bok med titeln A Summer Tour in Finland . Om en finländare hade fått syn på denna bok i en engelsk bokhandel, hade han nog blivit en smula konfunderad. Det första man lägger märke till är pärmillustrationen: två vita skepp som seglar mellan massiva, hundratals meter höga klippor – klippor vars like det torde vara svårt att hitta i Finland. Det andra är författarnamnet: Paul Waineman . Enligt uppgifterna på titelbladet har författaren också skrivit andra böcker med finsk anknytning, som A Heroine from...

Månadens forskare: Sarah Wikner

5.6.2017 - 10:57
Nina Edgren-Henrichson
Sarah Wikner. Foto SLS/Janne Rentola

Vad anser helsingforsarna om den svenska de talar? Språkvetaren Sarah Wikner undersöker helsingforsarnas uppfattningar om sitt språk och hur deras uppfattningar stämmer överens med deras faktiska språkbruk.

Beda Stjernschantz och Lagerlöf

30.5.2017 - 09:51
Camilla Stara
Landskap målat på en liten träbit (1889). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)

I fjol tog SLS arkiv emot handlingar rörande den Borgåfödda symbolistmålaren Beda Stjernschantz (1867–1910) och hennes familjemedlemmar. Bland Stjernschantz mest kända verk finns Pastoral, Överallt en röst oss bjuder och Glasblåsarna , som ställdes ut på världsutställningen i Paris år 1900. I Stjernschantz arkiv finns brev från en rad kända konstnärer, däribland Ellen Thesleff , Hugo Simberg och Victor Westerholm . I arkivet finns även ett brev från författaren Selma Lagerlöf, daterat 27.01.1895 i Landskrona. Lagerlöf tackar Stjernschantz för det brev hon mottagit och...

Edelfelts värld: Pietro Krohn

23.5.2017 - 16:30
Elisabeth Stubb
Pietro Krohn, Harald Jerichau, Elisabeth Jerichau, foto: Pietro Boyesen, Wikipedia Commons

”Jag är bra lycklig att ha en sådan vän som Krohn. Han säger mig svåra sanningar, men jag hör dem gerna, då jag ändå i allt ser att han håller så mycket af mig. Han har en magt i sin blick som är förvånande. Den värmer och upplifvar. Sjelf säger han sig ej ha varit så ung på många år som han är nu. Det är ju en stor skilnad i ålder oss emellan. Han är 13 år äldre än jag, men jag kommer aldrig att tänka derpå”, skrev Albert Edelfelt till sin mamma Alexandra den 24 april 1878.

Dansken Pietro Krohn (1840­–1905) befann sig i Paris med anledning av den stora världsutställningen, där han...

Finlandssvenskan i en föränderlig värld – rapport från konferensen Svenskan i Finland

22.5.2017 - 15:23
Sara Rönnqvist
Finlandssvenskan i en föränderlig värld – rapport från konferensen Svenskan i Finland

SLS arkivarie Sara Rönnqvist (FM) var på plats på konferensen Svenskan i Finland 17, 18–19.5 på Helsingfors universitet. Läs hennes rapport från konferensen där hon också höll föredraget ”Hurja kiva” eller ”grymt bra” – Förstärkningsord i finlandssvenskt talspråk med hjälp av talspråkskorpusen Talko tillsammans med Therese Leinonen (FD).

Svenskan i Finland är en språkvetenskaplig konferens för forskare vars forskning på något sätt berör och anknyter till det svenska i Finland. Konferensen återkommer med ett och ett halvt års mellanrum och de olika...

På bibliotekets hyllor: Vort land

12.5.2017 - 15:52
Martin Ginström
Johan Ludvig Runeberg Vort land Hansen

Finlands nationalsång Vårt land fyller i år 170 år. Dikten inleder första delen av Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner som utkom 1848, men den publicerades första gången redan den 2 januari 1847 i Borgå Tidning. Dikten har senare använts i många olika sammanhang. Ett exempel är den danska utgåvan med illustrationer av Ernst Hansen som utkom 1940. Överskottet av försäljningen gick till den danska Finlandsinsamlingen med anledning av vinterkriget i Finland 1939-1940.

En bit rågbröd

5.5.2017 - 09:36
Nelly Laitinen
Foto: Nina Edgren-Henrichson

Garderoben på Riddaregatan fylldes av färgglada jackor under två livliga dagar, 27.4 – 28.4. Nästan trehundra fjärdeklassister från tolv olika skolor – vissa av dem dessutom glatt utklädda till renar, prinsessor, tigrar, gasmaskbeklädda soldater etc. p.g.a. Valborgsfestligheter i skolan – besökte SLS för att höra om tiden 1917 – 1918. Detta ordnades med tanke på klassernas kommande tidsresa på Hertonäs gård, ett evenemang som årligen arrangeras där av Föreningen för Drama och teater (DOT).

När barnen hängt av sig sina jackor fick de Finska statens brödkort 1918 i sin hand. De...