25.10.2016 - 16:40
Elisabeth Stubb
Baedekers reseguider, Heied - eigene Sammlung, Wikipedia Commons

Resandet har i långa tider haft en bildande funktion. Idealet för adelsynglingar, akademiker och konstnärer var att fullkomna sin bildning med en grand tour , en rundresa som ofta innefattade de stora kulturlandskapen och -metropolerna i Europa. Under första hälften av 1800-talet gav grand tour-fenomenet upphov till benämningen tourist . De kommunikationsnätverk och nya transportmedel som utvecklades under seklets lopp underlättade resandet och öppnade upp turismen som ett alternativ för en vidare krets än tidigare.

Det är inget tvivel om att Albert...

17.10.2016 - 12:46
Nelly Laitinen
På Folkhälsanhuset i Hagalund. Foto: Nelly Laitinen

SLS arkiv deltog i programserien Minns jag? på Folkhälsanhuset i Hagalund den 10.10 med temat ”Dokumenten ur livet – pusselbitarna i din historia”. Programserien ordnades av Esbo arbis i samarbete med Svebi / kultur och Folkhälsans förbund rf. Tillfället gick ut på att tillsammans titta på arkivmaterial om krigstiden och om skolan under 1900-talet, reflektera kring de olika bilderna och dokumenten och kanske dela med sig av sina egna minnen.

14.10.2016 - 15:52
Martin Ginström
På bibliotekets hyllor: Finska folkdrägter
Historieforskaren K.F. Ignatius (1837-1909) tvåspråkiga skrift Suomalaisia kansan-pukuja. Finska folkdrägter. I (1863) torde vara den första översikten i Finland med ambitionen att systematiskt presentera den folkliga dräkten i olika socknar. Häftet tar upp upp Säkylä, Viborgs socken, Sakkula och Pederöre/Kronoby. Varje sockens historia och folkliv beskrivs kort och illustreras med en färglitografi efter konstnären Hilda Olsons (1832-1916) akvareller. Projektet fullföljdes dock aldrig, och detta första häfte var det enda som kom ut.
4.10.2016 - 14:52
Nina Edgren-Henrichson
Jennica Thylin-Klaus. Foto Janne Rentola/SLS

Vilka typer av texter har skrivits på svenska i Finland under seklernas gång, vem har skrivit texterna och och vem har läst dem? Bland annat det har historikern Jennica Thylin-Klaus rett ut inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går.

4.10.2016 - 11:44
Yrsa Lindqvist
Karta över Stockholms centrum.

Arkivarierna Susanne Österlund-Pötzsch och Yrsa Lindqvist har intervjuat tiotals finländare som flyttat till Sverige. Hur är det att leva som inflyttad finländare i vårt västra grannland?

30.9.2016 - 16:21
Martin Ginström
Qi Baishi
I arkitekten och författaren Nils Erik Wickbergs (1909-2002) samling finns två häftade album med färgträsnitt. De sammanlagt 120 träsnitten har traditionella kinesiska motiv som landskap, fåglar, insekter och blommor och är utförda med sådan häpnadsväckande precision att de vid första anblicken nästan ger intryck av akvareller. Albumen förvaras i en pärm med överdrag av sidenbrokad. Verket utkom i Beijing 1953, och efter lite detektivarbete insåg jag att detta var grafik av Qi Baishi (1864-1957).
19.9.2016 - 15:25
Nelly Laitinen
Boris, Klaus och Regina Backberg i början av 1950-talet

I våras fick SLS arkiv in ett nytt arkiv, nämligen Regina, Boris och Klaus Backbergs arkiv. Det handlar om ett arkiv där flera konstnärer möts.

Boris Backberg (1895 – 1970) var ingenjör och specialist inom vatten-, kraftlednings- och byggnadsteknik. Han var dessutom kusin till musikern och författaren Elmer Diktonius. Boris och Elmer sammanknöts förstås av sitt släktskap men också av kärleken till samma kvinna.

16.9.2016 - 16:31
Martin Ginström
Sparrman Svensk ornithologie

Förutom andra äldre boksamlingar är Svenska litteratursällskapet också ägare till två stora herrgårdsbibliotek, de i Sarvlax i Pernå och Stensböle i Borgå. Tyngdpunkten i biblioteket i Stensböle ligger på den stora 1800-talssamlingen av främst skönlitteratur och historia, men visst finns här också äldre verk, bl.a. några praktfulla planschverk från början av 1800-talet. Ett av dem är illustrationerna till Anders Sparrmans Svensk ornithologie med efter naturen colorerade tekningar (1806-16).

8.9.2016 - 15:49
Marie Lönnblad
Välkommen till SLS i Vasa på Handelsesplanaden 23! Foto: SLS/Kai Martonen

För en vecka sedan öppnades dörrarna till SLS nya utrymmen på Handelsesplanaden 23 i Vasa. SLS arkiv och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut fanns tidigare på femte våningen i samma hus men har efter den omfattande renovering som inleddes våren 2015 nu nya besökarutrymmen i gatuplan. Synligheten i gatubilden i Vasa och utrymmenas lättillgänglighet har gjort att vi redan kunnat välkomna både nya och gamla kunder till vår kundtjänst – välkommen in du också!

5.9.2016 - 12:29
Nina Edgren-Henrichson
Sophie Holm, foto Janne Rentola/SLS

Diplomaternas felsteg intresserar historikern Sophie Holm när hon undersöker hur diplomatin på 1700-talet fungerade i praktiken. Scenen är Stockholm och 1746–47 års riksdag, aktörerna är utländska sändebud och svenska politiker och myndigheter.