26.8.2016 - 11:57
Hanna Strandberg
Fjälldalsgatans loggböcker (SLS 2285)

Skolvardagen har dragit igång och SLS-bloggen dyker in i några studenters vardag i 1960-talets Helsingfors. Bland arkivets donationer finns en samling loggböcker som är skrivna under åren 1960–1967 av studeranden som bodde på Fjälldalsgatan i Tölö. Loggböckerna är rikligt illustrerade och de ger en inblick i studenternas vardag i 1960-talets Helsingfors, de stressar under tentperioder, hänger på Vasa nation, firar födelsedagar, går på bio och försöker få ekonomin att gå ihop. Inte så olikt studentvardagen idag alltså.

De flesta som bodde på Fjälldalsgatan var hemma från...

5.8.2016 - 11:56
Nina Edgren-Henrichson
Jouni Ahmajärvi, foto Janne Rentola/SLS

Med sociologin för mänskliga rättigheter

Sociologen Gunnar Landtman tog rollen som samhällsaktiv intellektuell på 1920- och 1930-talet. Jouni Ahmajärvi undersöker hur han med vetenskapliga argument motarbetade dödsstraffet och talade för Europas förenta stater.

23.6.2016 - 13:25
Janina Öhman
Träkaris

I maj 2016 kunde vi här på SLS-bloggen läsa om hur Vasa-borna talar om och orienterar sig efter platser i Vasa stad. Nu står Karis i turen, som den elfte staden som sätts under lupp inom SLS arkivs projekt Namnen i våra städer . Syftet med projektet är att samla in det namnförråd av inofficiella namn som finns i de finlandssvenska städerna, det vill säga namn som förekommer i folkmun men oftast inte i officiella sammanhang.

23.6.2016 - 13:06
Martin Ginström
Pinocchio

Den första svenska översättningen av Pinocchio (1881-83) utgavs 1904 av förlaget Helios i Helsingfors. Översättningen var gjord av Aline Pipping medan omslaget till boken tecknades av målaren och konsthantverkaren Sigrid Granfelt.

16.6.2016 - 15:23
Elisabeth Stubb
Julian Alden Weir, Albert Edelfelts brev 4.8.1874

Under sitt första år i Paris kom Albert Edelfelt att dela bostad med amerikanen Julian Alden Weir (1852–1919), som han lärt känna i Jean-Léon Gérômes ateljé. De var båda begåvade, arbetssamma, lika långa, även om Weir var bredare om axlarna. Han såg bra ut och gnolade falskt. Enligt Edelfelt levde de lika sparsamt, men Weir lade mera pengar på saker och resor. Förutsättningarna för ett gott kompanjonskap fanns där. Då Edelfelt hösten 1875 återvände till Finland passade Weir ändå på att bryta deras bostadskontrakt. Det var mera krävande att dela bostad än att vara vänner. ”Jag kommer aldrig...

14.6.2016 - 09:00
Maria Miinalainen
Textutdrag ur manuskriptet till Vetenskapen och förnuftet, SLS arkiv, SLSA 678.

Idag, den 14 juni, har det gått 100 år sedan Finlands mest framstående filosof Georg Henrik von Wright föddes. För allmänheten är han främst känd som humanist, kulturkritiker och aktiv samhällsdebattör.

I SLS arkiv finns ett första koncept till Georg Henrik von Wrights Vetenskapen och förnuftet (1986). Manuskriptet har undertiteln ”Ett första manuskript – ännu i ett mycket ofärdigt skick” med en not om att boken påbörjats sommaren 1985 och hur några rader om hur arbetet med texten framskridit. Det maskinskrivna manuskriptet är omarbetat och renskrivet i flera etapper och det är fullt av ändringar, strykningar, korrigeringar och kompletteringar i både blyerts och bläck mellan raderna och som kommentarer i marginalen.

10.6.2016 - 11:27
Martin Ginström
Gezelius Encyclopaedia synoptica

Encyclopaedia synoptica (1672) har ibland kallats Finlands första uppslagsverk. Biskopen i Åbo, Johannes Gezelius d.ä. som också var prokansler för Åbo Akademi, sammanställde encyklopedin för att användas som lärobok för studenterna i akademin. Boken är en samling artiklar i olika ämnen som filosofi, fysik, logik, etik och ekonomi, och utgör alltså en översikt av 1600-talets etablerade tänkande inom dessa områden. Som källa använde Gezelius främst avhandlingar som getts ut vid Åbo Akademi.

3.6.2016 - 11:00
Sara Rönnqvist
Hurja kiva eller gorroligt? Undersök finlandssvenskan med hjälp av Talko

Har du någon gång funderat över vilka förstärkningsord finlandsvenskarna använder för att krydda sitt språk? Med hjälp av SLS talspråkskorpus Talko kan man undersöka och forska i inspelat talspråksmaterial från så gott som hela Svenskfinland.

2.6.2016 - 15:37
Nina Edgren-Henrichson
Jussi Kurunmäki

Politisk diskussion under täckmantel

Hur för man en politisk diskussion när det inte finns något officiellt forum för den och censuren sätter stopp för öppen diskussion i pressen? Det undersöker Jussi Kurunmäki och hans medforskare i projektet Statsnatten i ny belysning .

25.5.2016 - 17:15
Martin Ginström
Der Todten-Tantz

Dödsdansen, motivet med döden som bjuder upp till dans utan att se till rikedom eller samhällsställning, fick en central plats i den europeiska tankevärlden under senmedeltiden och början av den nya tiden, och spreds i otaliga predikningar, berättelser och bilder. Kopparstickaren och förläggaren Matthäus Merian d.ä. avbildade den berömda muralen med dödsdansen i Basel i en serie kopparstick som han utgav i en slutlig version 1649. I SLS bibliotek finns en utgåva med kolorerade illustrationer från ca 1725.