Amatörfotograf Bernhard Åström, humorist och estet

22.2.2017 - 12:39
Marika Rosenström
Amatörfotograf Bernhard Åström, humorist och estet

SLS arkiv har nu publicerat drygt 2 000 unika fotografier av amatörfotograf Bernhard Åström på sökportalen Finna.fi. Bilderna är högupplösta och får användas fritt, förutsatt att man nämner källan och fotografens namn vid publicering enligt CC-BY 4.0-villkoren.

På bibliotekets hyllor: Kehoitus-Sanat

17.2.2017 - 10:02
Martin Ginström
Kehoitus-sanat

I SLS bibliotek finns en tjock bunt med ca 80 exemplar av skriften Kehoitus-sanat sanankuulioille, runsaaseen avun antoon ... (1833). Skriften är författad av kyrkoherden i Lundo, Karl Gustaf Ahlstedt och utgör en del av Elias Lönnrots kampanj för att stöda offren för missväxten i Kajanaland. Tryckningen bekostades av redaren och rådmannen Gustaf Bergbom i Uleåborg, något som senare har visat sig vara orsaken till den stora mängden av olästa Kehoitus-sanat på bibliotekets hyllor.

SLS på Educamässan

15.2.2017 - 13:37
Nelly Laitinen
I SLS monter fanns bl.a. de arkivpedagogiska helheterna Krigets barn och Skolväskan utställda. Foto: Nelly Laitinen

I år inföll Educamässan för läromedel och utbildning den 27 – 28.1. SLS var på plats i en egen monter i det svenska kvarteret på Mässcentrum för att presentera sitt utbud för skolan. SLS har två nya helheter för skolan under arbete, nämligen den tvåspråkiga läroboken 1918. Minä olin siellä – Jag var där och den digitala resursen Livet på Topelius tid. Båda presenterades på Hörnan-scenen.

Inslag från Edelfelts värld: Fastlagen och farvälet till de köttsliga fröjderna

13.2.2017 - 16:35
Elisabeth Stubb
Maskerader i Finland. Från Storvarvet 1969, utklädsel på fastlagstisdagen, Björköby (Korsholm), foto: Rafael Olin, SLS 1026_29

Årets fester ger en rytm till det dagliga livet. De återkommer regelbundet och väcker större uppmärksamhet än vanliga vardagar. Albert Edelfelt utgör inget undantag i det avseendet. I breven hem till modern Alexandra går det att följa årstidernas växling, och de stora helgerna intar en egen plats.

Fastlagen är en något bortglömd period under året, i synnerhet i den protestantiska traditionen. Mest gör den sig nuförtiden påmind i inmundigandet av fastlagsbullar. Fastlagen kulminerar i de tre dagarna mellan fastlagssöndagen och fastlagstisdagen, efter vilken den 40 dagar långa fastan...

På bibliotekets hyllor: Elgskyttarne

3.2.2017 - 12:55
Martin Ginström
Runeberg Elgskyttarne Louis Sparre

Elgskyttarne (1832) är ett av Johan Ludvig Runebergs ungdomsverk. Denna "dikt i nio sånger" är en folklivsskildring på hexameter som Runeberg började arbeta på redan 1826 under sin tid som informator i Ruovesi. När Runeberg förenade ett klassiskt litterärt arv med sina personliga erfarenheter av det finska folket hade han förstås samtida europeiska förebilder. Han hade kort sagt fingret på tidens puls, och i Finland kom Elgskyttarnes nya och idealiserade bild av folket att få en stor betydelse för den nationella självförståelsen under 1800-talet. Åren 1892 och 1900 kom Elgskyttarne ut i påkostade illustrerade praktupplagor. Konstnärerna var Louis Sparre och Gunnar Hallström.

Månadens forskare: Patrik Aaltonen

2.2.2017 - 10:15
Nina Edgren-Henrichson
Patrik Aaltonen

– Överlag verkar man ha haft en ganska hög uppfattning om essän som litterär genre. Den har till och med uppfattats som en elitgenre, säger litteraturvetaren Patrik Aaltonen, som undersöker den finländska essäistiken från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Inslag från Edelfelts värld: Kvinnor på egen hand i Paris

25.1.2017 - 16:23
Elisabeth Stubb
Tableau vivant, Tropenmuseum (Nederländerna)

Madame Jacquinot är ett ofta förekommande namn i Albert Edelfelts brev från de första åren i Paris. Likaså nämns en Madame Enjolras . Gemensamt för de båda var att de drev varsin pension för damer. Madame Jacquinot verkade i första hand ha varit etablerad bland svenska och norska kvinnor, medan finländska kvinnor sökte sig till Madame Enjolras pension. Det var också tack vara de inneboende gästerna som Edelfelt först kom i kontakt med dessa värdinnor. Edelfelts svenska väninna Pauline Ahlberg bodde under sina vistelser i Paris hos Madame Jacquinot, medan Edelfelt sökte upp sina...

På bibliotekets hyllor: Skelettgåtan

20.1.2017 - 13:03
Martin Ginström
Skelettgåtan Theslöf

Skelettgåtan utgavs 1929 av journalisten och diplomaten George Theslöf (1880-1957) under pseudonymen Brummell & C:o. Romanen inleds rafflande med ett skelett som hittas i toppen av en gran, medan upplösningen avslöjar internationella politiska intriger och en mördare med patriotiska drivkrafter.

Vår nationalrätt är RÅGBRÖDET

19.1.2017 - 16:25
Yrsa Lindqvist
Vår nationalrätt är RÅGBRÖDET

Det 100-åriga Finland har fått en födelsedagspresent. Med start i juni 2016 har allmänheten i två omgångar röstat fram en maträtt och nu är det klart att rågbrödet utgick som segrare. Bland 50 000 personer som deltog, var rågbrödet suverän favorit bl.a. för unga under 30 år och samlade totalt nästan 10 000 röster.

Konstnär. Eldslåga

9.1.2017 - 10:19
Julia Hämäläinen
Ann-Marie Häyrén-Malmström, eller på den tiden Ann-Marie ”Ami” Häyrén, med Gunnar Elfgren. 1920-tal, okänd fotograf. (SLSA 1365 Ann-Marie Häyrén-Malmströms arkiv)

När jag i september 2016 antar mig uppgiften att gå igenom de otaliga brev, teckningar och fotografier som en gång tillhört Ann-Marie Häyrén-Malmström (1904–1980) känner jag mig lite nyfiken. Jag lyfter upp den första lådan i arkivet och börjar bläddra.

Bildkonstnären och poeten Ann-Marie Häyrén-Malmström föddes till den lilla familjen Häyrén som det enda barnet. Hennes pappa, Ernst Häyrén, var botanist och en av grundarna till Tvärminne zoologiska station och mamman Maria Häyrén innehade ett flertal olika yrken. Hon arbetade bl.a. som telegrafist liksom sin adoptivmor Alexandra...