Från ryska till svenska och svenska till ryska

25.4.2017 - 12:58
Kajsa Rytikoski
Olga Mezhevich. Foto. SLS/Janne Rentola 2017

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har eller har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Olga Mezhevich.

En musikskatt på nätet

21.4.2017 - 13:47
Hanna Strandberg
Greta Dahlström upptecknar Konrad Blomqvists visor på sin första insamlingsresa. Fotograf: Alfhild Adolfsson 1924. SLS/Visor och spelmansmusik (SLS 367_18)

En av SLS:s stora nätresurser är Finlands svenska folkdiktning , en databas med över 3000 melodier spelmansmusik. Databasen baserar sig för tillfället på tre volymer av samlingsverket Finlands svenska folkdiktning , Äldre dansmelodier (VIA1), Yngre dansmelodier (VIA2) och Bröllopsmusik (VIA3), men kommer att utökas efter hand med mera material. Finlands svenska folkdiktning består sammanlagt av 21 volymer finlandssvenskt folkloristiskt material som samlats in under 1800- och 1900-talen.

Förutom melodierna står också...

På bibliotekets hyllor: Den store konungens Gustaf Adolph lefwernes beskrifningh

12.4.2017 - 16:30
Martin Ginström
Widekindi Gustav II Adolf

Den fullständiga titeln på Johan Widekindis biografi över Gustav II Adolf är Then fordom stormächtìgste / Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs / den Andres och Stores Sweriges / Götes och Wändes etc. Konung Historia, och lefwernes beskrifning / Then Första Deel . Verket kom ut 1691 flera år efter Widekindis död, men ansågs skada Sveriges utrikespolitiska relationer och indrogs nästan genast. Endast en del av upplagan hann distribueras.

Den jovialiske Arthur Nyman

7.4.2017 - 11:03
Camilla Stara
Den jovialiske Arthur Nyman

I SLS arkiv hittar man nu Arthur Nymans arkiv som består av Arthur Nyman och hans familjs handlingar. Arkivet består bland annat av korrespondens, bouppteckningar, material rörande Firma Arthur Nymans affärsverksamhet och Linnais gård i Vanda, tidningsurklipp och fotografier.

Månadens forskare: Johanna Wassholm

4.4.2017 - 12:26
Nina Edgren-Henrichson
Johanna Wassholm

Narinken i Åbo är ett exempel på hur etniska minoriteter och majoritetsbefolningen kom i kontakt med varandra genom handel under slutet av 1800-talet. Historikern Johanna Wassholm undersöker hur de här kulturmötena uppstod genom nya typer av konsumtion.

På bibliotekets hyllor: The Life and Voyages of Christopher Columbus

31.3.2017 - 14:56
Martin Ginström
Washington Irving Christopher Columbus

Behovet att lära sig engelska har en längre historia i Sverige och Finland än man kanske ibland föreställer sig. Redan på 1600-talet fanns det svenska lärda som föredrog engelskan framför tidens universalspråk latin i sina kontakter med England. Orsaken var engelsmännens näst intill obegripliga uttal av latinet. Mot slutet av 1700-talet började behovet av moderna språk inom sjöfarten och näringslivet redan bli uppenbart. Språkläraren A.J. Egnells utgåva av Washington Irvings The Life and Voyages of Christopher Columbus med ordförklaringar och grammatik (1834) var en av de läroböcker i engelska som gavs ut för att fylla efterfrågan.

På strövtåg bland Åbos namn och gator

24.3.2017 - 16:10
Sara Rönnqvist
Namnen i våra städer presenterar inofficiella namn på platser i olika städer.

SLS arkivs arkivarie Sara Rönnqvist är i Åbo för att fotografera platser för webbplatsen Namnen i våra städer. Tack vare många fina kommentarer som kommit in via sajten kan en handfull namn som funnits i arkivets samlingar nu dammas av och sättas ut på webben. Dessutom kan några felaktiga bilder bytas ut mot riktiga.

På bibliotekets hyllor: An Anthology of 'Nineties' Verse

17.3.2017 - 13:38
Martin Ginström
An Anthology of 'Nineties' Verse

An Anthology of 'Nineties' Verse (1928) ingår i en samling med främst engelsk litteraturhistoria som tillhört översättaren och läraren i engelska Cid Erik Tallqvist, och som SLS bibliotek fick som gåva 2015. Tallqvist gjorde en stor insats för de finlandssvenska modernisterna. Han var med om att grunda tidskriften Quesego och var redaktör och ansvarig utgivare för de fyra nummer som kom ut 1928-1929. Donationen till SLS speglar hans intresse för den anglosaxiska litteraturen. An Anthology of 'Nineties' Verse lyfter fram författarkretsen kring 1890-talets ledande brittiska kulturtidskrift The Yellow Book , som utkom 1894-1897.

Edelfelts värld: Demi-Monde

14.3.2017 - 17:38
Elisabeth Stubb
La Reine de Joie (1892), Henri de Toulouse-Lautrec, Wikipedia Commons-The Yorck Project

Under andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget fick den samhällsgrupp som kom att kallas demimonde en sällsynt synlig ställning i Paris stadsliv. Det rörde sig i första hand om kvinnor som levde på underhåll och gåvor från sina rika och samhälleligt högtstående manliga bekanta. De syntes i pressen, på teatern och allmänna tillställningar och slutligen överallt i den parisiska societeten. Det som karaktäriserade demimonden har förekommit både tidigare och senare, men då har den fört en mera ljusskygg tillvaro.

Uttrycket demimonde, halv-värld, etablerades då...

Finland 100 – I regnbågens färger

10.3.2017 - 11:08
Hanna Strandberg
Finland 100 – I regnbågens färger

För att stöda synliggörandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters historia har Seta och Finland 100 – I regnbågens färger gjort minneskort med regnbågstema. SLS arkiv har tillsammans med andra kulturinstitutioner bidragit med en del av bilderna på minneskorten, som kan användas som stöd till exempel under minnescaféer och andra typer av minnesarbete.