Konstnär. Eldslåga

9.1.2017 - 10:19
Julia Hämäläinen
Ann-Marie Häyrén-Malmström, eller på den tiden Ann-Marie ”Ami” Häyrén, med Gunnar Elfgren. 1920-tal, okänd fotograf. (SLSA 1365 Ann-Marie Häyrén-Malmströms arkiv)

När jag i september 2016 antar mig uppgiften att gå igenom de otaliga brev, teckningar och fotografier som en gång tillhört Ann-Marie Häyrén-Malmström (1904–1980) känner jag mig lite nyfiken. Jag lyfter upp den första lådan i arkivet och börjar bläddra.

Bildkonstnären och poeten Ann-Marie Häyrén-Malmström föddes till den lilla familjen Häyrén som det enda barnet. Hennes pappa, Ernst Häyrén, var botanist och en av grundarna till Tvärminne zoologiska station och mamman Maria Häyrén innehade ett flertal olika yrken. Hon arbetade bl.a. som telegrafist liksom sin adoptivmor Alexandra...

Månadens forskare: Julia Dahlberg

2.1.2017 - 12:21
Nina Edgren-Henrichson
Julia Dahlberg. Foto Nina Edgren-Henrichson

Kombinationen kvinna, intellektuell och konstnär var ingen självklarhet decennierna kring sekelskiftet 1900. En av dem som ville visa att den var möjlig var konstnären och författaren Helena Westermarck (1857–1938). Historikern Julia Dahlberg undersöker i sin doktorsavhandling vilka förutsättningarna var för Helena Westermarck att verka som intellektuell kvinna i Finland under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Inslag från Edelfelts värld: Ellen Edelfelt

20.12.2016 - 12:58
Elisabeth Stubb
Utdrag ur Albert Edelfelts brev 14.11.1874, Svenska litteratursällskapet i Finland

Sommaren 1876 återvände Albert Edelfelt medtagen, men vid liv, från sin resa till Italien, där han insjuknat i tyfus. Slutet av sommaren och hösten tillbringade han med familjen i hemlandet. Medan han återvann sina krafter, fick han och övriga familjen bevittna hur krafterna i sin tur obönhörligt sinade för hans syster Ellen . Hon dog den 5 oktober 1876. Hon blev inte mer än 17 år gammal.

Livets kortvarighet gjorde att uppgifterna om den äldsta av Edelfelts systrar inte är särdeles omfattande och djupgående. Hennes potential och personlighet hade inte hunnit mogna i en fullvuxen...

På expedition i Estlands svenskbygder

15.12.2016 - 10:54
Hanna Strandberg
puleka_maximilian_stejskal.jpg

Barnen i Kors visar för Maximilian Stejskal hur man leker leken ”Puleka”.

Fotograf Maximilian Stejskal ( SLS 445_23 )

Under de tre senaste åren har SLS arkiv digitaliserat arkivets estlandssvenska samlingar och nu är alla samlingarna digitaliserade och största delen av dem är tillgängliga på nättjänsten Finna. I samlingarna kan man hitta uppteckningar om bland annat estlandssvenska dialekter, byggnadskick, textilier, jordbruksarbete och årets högtider. Materialet innefattar över 800 fotografier och teckningar.

De äldsta samlingarna är från 1800...

Månadens forskare: Mikko Kuronen

2.12.2016 - 13:18
Nina Edgren-Henrichson
Mikko Kuronen, foto Janne Rentola/SLS

Det sägs att man inte kan lära sig ett perfekt uttal på ett språk som man lär sig efter den tidiga barndomen. Språkforskaren Mikko Kuronen håller med om att det åtminstone är svårt, men genom sin forskning vill han göra det lättare, eftersom ett bra uttal underlättar kommunikationen med personer som talar språket som sitt modersmål.

På bibliotekets hyllor: Wilhelm Tell

25.11.2016 - 11:58
Martin Ginström
Schiller Wilhelm Tell
Friedrich von Schiller (1759-1805) var det främsta namnet vid sidan av Johann Wolfgang von Goethe i den s.k. Weimarklassicismen, en kulturell rörelse som åren omkring sekelskiftet 1800 strävade att upprätta en ny litterär humanism på tyska. Med de amerikanska och franska revolutionerna i färskt minne var de nationella och individuella frihetstankarna aktuella, och von Schillers sista skådespel handlade om den schweiziska frihetshjälten Wilhelm Tell. Skådespelet uruppfördes 17.3.1804 i regi av Goethe som då ledde Weimaraner Hoftheater.

Inslag från Edelfelts värld: Det himmelska Frascati

22.11.2016 - 17:50
Elisabeth Stubb
Religiös högtid i Frascati, ankomsten av St Joseph Calasanz och bilden av Madonnan (1823), Antoine Jean-Baptiste Thomas, Wikipedia Commons

Under konstnären Albert Edelfelts resa till Italien 1876 tillbringade han knappa två veckor i Frascati medan han tillfrisknade från den tyfus som höll på att kosta honom livet i Rom. Hans resekamrat och mecenat för resan, viborgaren Victor Hoving , hade mött ett hårdare öde. Han hade avlidit i tyfus inte långt efter att de anlänt till Rom.

Frascati hade i själva verket gamla anor som tillflyktsort från epidemier. Stadens skyddshelgon var Sankt Sebastian och Sankt Roch, som det var brukligt att åkalla vid farsoter. Valet av skyddshelgon gick tillbaka till år 1656, då en bild av de...

På Talko-uppdrag i Tammerfors!

21.11.2016 - 09:47
Sara Rönnqvist
tammerforsbesok_blogg.jpg

En glad grupp studenter på kursen Introduktion till nordistik vid studieprogrammet i nordiska språk vid Tammerfors universitet. De har just fått bekanta sig med talspråkskorpusen Talko och blev så här glada!

Det är torsdag den 17 november och min kollega Janina och jag har begett oss till Tammerfors för att presentera SLS verksamhet, arkivet och talspråkskorpusen Talko för magisterstudenter vid studieprogrammet för nordiska språk vid Tammerfors universitet .

Dagen är grå och regnig men lektorn Johanna Koivisto och universitetsläraren Zea Kingelin-...

Gästblogg: Vem röstade på Trump – och varför?

16.11.2016 - 11:30
Nina Edgren-Henrichson
Kimmo Grönlund, foto: Robert Seger.

Professorn i statskunskap Kimmo Grönlund skriver om presidentvalet i USA. Varför gick det som det gick?

På bibliotekets hyllor: Cosmographia

11.11.2016 - 12:19
Martin Ginström
Münster Cosmographia

Sebastian Münsters Cosmographia, Beschreibung aller Lender (1544) var den första beskrivningen av hela världens geografi på tyska. Boken innehöll detaljerade skildringar av städerna i Europa och förmedlade också en mängd mer eller mindre faktakontrollerade uppgifter från de kända delarna av Afrika, Asien och Amerika. Cosmographia utkom i över 40 upplagor på olika språk på 1500- och 1600-talen, och var säkert en av de mest lästa böckerna på sin tid. En orsak var träsnittsillustrationerna (i vissa upplagor närmare 2 000) i texten. Exemplaret i SLS bibliotek ingår i Jarl Pousars samling.