På strövtåg bland Åbos namn och gator

24.3.2017 - 16:10
Sara Rönnqvist
Namnen i våra städer presenterar inofficiella namn på platser i olika städer.

SLS arkivs arkivarie Sara Rönnqvist är i Åbo för att fotografera platser för webbplatsen Namnen i våra städer. Tack vare många fina kommentarer som kommit in via sajten kan en handfull namn som funnits i arkivets samlingar nu dammas av och sättas ut på webben. Dessutom kan några felaktiga bilder bytas ut mot riktiga.

På bibliotekets hyllor: An Anthology of 'Nineties' Verse

17.3.2017 - 13:38
Martin Ginström
An Anthology of 'Nineties' Verse

An Anthology of 'Nineties' Verse (1928) ingår i en samling med främst engelsk litteraturhistoria som tillhört översättaren och läraren i engelska Cid Erik Tallqvist, och som SLS bibliotek fick som gåva 2015. Tallqvist gjorde en stor insats för de finlandssvenska modernisterna. Han var med om att grunda tidskriften Quesego och var redaktör och ansvarig utgivare för de fyra nummer som kom ut 1928-1929. Donationen till SLS speglar hans intresse för den anglosaxiska litteraturen. An Anthology of 'Nineties' Verse lyfter fram författarkretsen kring 1890-talets ledande brittiska kulturtidskrift The Yellow Book , som utkom 1894-1897.

Edelfelts värld: Demi-Monde

14.3.2017 - 17:38
Elisabeth Stubb
La Reine de Joie (1892), Henri de Toulouse-Lautrec, Wikipedia Commons-The Yorck Project

Under andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget fick den samhällsgrupp som kom att kallas demimonde en sällsynt synlig ställning i Paris stadsliv. Det rörde sig i första hand om kvinnor som levde på underhåll och gåvor från sina rika och samhälleligt högtstående manliga bekanta. De syntes i pressen, på teatern och allmänna tillställningar och slutligen överallt i den parisiska societeten. Det som karaktäriserade demimonden har förekommit både tidigare och senare, men då har den fört en mera ljusskygg tillvaro.

Uttrycket demimonde, halv-värld, etablerades då...

Finland 100 – I regnbågens färger

10.3.2017 - 11:08
Hanna Strandberg
Finland 100 – I regnbågens färger

För att stöda synliggörandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters historia har Seta och Finland 100 – I regnbågens färger gjort minneskort med regnbågstema. SLS arkiv har tillsammans med andra kulturinstitutioner bidragit med en del av bilderna på minneskorten, som kan användas som stöd till exempel under minnescaféer och andra typer av minnesarbete.

På bibliotekets hyllor: Ryska modernister

3.3.2017 - 13:33
Martin Ginström
Vladimir Majakovskij

Henry Parland är kanske den av de finlandssvenska modernisterna som tydligast var påverkad av det ryska litterära avantgardet. Likheterna mellan honom och speciellt Vladimir Majakovskij är tydliga. En del av Parlands boksamling finns bevarad i SLS bibliotek. Det är böcker som konkret belyser några av Parlands ryska influenser. Här finns bl.a. böcker av Majakovskij, Anna Achmatova och Ilja Ehrenburg, och också samlingen Sadok sudej II från 1913 som hör till den ryska futurismens centrala verk.

Månadens forskare: Kristina Malmio

2.3.2017 - 13:00
Nina Edgren-Henrichson
Månadens forskare: Kristina Malmio

Hur beskrivs rummen, platserna i finlandssvenska romaner? Vad berättar beskrivningarna om den värld vi lever i? De frågorna har sysselsatt litteraturvetaren Kristina Malmio de senaste åren. Hon leder projektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990–2010 och har också själv forskat inom projektet i snart tre år.

Amatörfotograf Bernhard Åström, humorist och estet

22.2.2017 - 12:39
Marika Rosenström
Amatörfotograf Bernhard Åström, humorist och estet

SLS arkiv har nu publicerat drygt 2 000 unika fotografier av amatörfotograf Bernhard Åström på sökportalen Finna.fi. Bilderna är högupplösta och får användas fritt, förutsatt att man nämner källan och fotografens namn vid publicering enligt CC-BY 4.0-villkoren.

På bibliotekets hyllor: Kehoitus-Sanat

17.2.2017 - 10:02
Martin Ginström
Kehoitus-sanat

I SLS bibliotek finns en tjock bunt med ca 80 exemplar av skriften Kehoitus-sanat sanankuulioille, runsaaseen avun antoon ... (1833). Skriften är författad av kyrkoherden i Lundo, Karl Gustaf Ahlstedt och utgör en del av Elias Lönnrots kampanj för att stöda offren för missväxten i Kajanaland. Tryckningen bekostades av redaren och rådmannen Gustaf Bergbom i Uleåborg, något som senare har visat sig vara orsaken till den stora mängden av olästa Kehoitus-sanat på bibliotekets hyllor.

SLS på Educamässan

15.2.2017 - 13:37
Nelly Laitinen
I SLS monter fanns bl.a. de arkivpedagogiska helheterna Krigets barn och Skolväskan utställda. Foto: Nelly Laitinen

I år inföll Educamässan för läromedel och utbildning den 27 – 28.1. SLS var på plats i en egen monter i det svenska kvarteret på Mässcentrum för att presentera sitt utbud för skolan. SLS har två nya helheter för skolan under arbete, nämligen den tvåspråkiga läroboken 1918. Minä olin siellä – Jag var där och den digitala resursen Livet på Topelius tid. Båda presenterades på Hörnan-scenen.

Inslag från Edelfelts värld: Fastlagen och farvälet till de köttsliga fröjderna

13.2.2017 - 16:35
Elisabeth Stubb
Maskerader i Finland. Från Storvarvet 1969, utklädsel på fastlagstisdagen, Björköby (Korsholm), foto: Rafael Olin, SLS 1026_29

Årets fester ger en rytm till det dagliga livet. De återkommer regelbundet och väcker större uppmärksamhet än vanliga vardagar. Albert Edelfelt utgör inget undantag i det avseendet. I breven hem till modern Alexandra går det att följa årstidernas växling, och de stora helgerna intar en egen plats.

Fastlagen är en något bortglömd period under året, i synnerhet i den protestantiska traditionen. Mest gör den sig nuförtiden påmind i inmundigandet av fastlagsbullar. Fastlagen kulminerar i de tre dagarna mellan fastlagssöndagen och fastlagstisdagen, efter vilken den 40 dagar långa fastan...