26.4.2016 - 10:37
Elisabeth Stubb

I breven från Albert Edelfelts tid vid Kungliga konstakademien i Antwerpen passerar ett antal av hans studiekamrater revy. Då han 1873 anlände till Antwerpen var han ensam finländare i den nya miljön, och han fick lov att söka umgänge bland de andra nationaliteterna på konstakademien. Umgänget och kontakterna som skapades till konstnärsfrön från olika delar av världen var en erfarenhet som han satte stort värde på och som han såg till att odla även efter att han försommaren 1874 lämnade akademien.

En av de första som visade Edelfelt en spontan uppskattning var Jules Dubois...

22.4.2016 - 11:52
Martin Ginström

Den franske astronomen Camille Flammarions tankar om bebodda världar i rymden väckte stort intresse på 1860-talet. I Finland utvecklade Edvard Neovius en plan för att kommunicera med invånarna på Mars via optisk telegraf i sin skrift Vår tids största uppgift (1875).

8.4.2016 - 11:40
Martin Ginström

Ett bibliotek är sina böcker, och med över hundra år på nacken har SLS bibliotek samlat en hel del litterära skatter som förtjänar att lyftas fram. Historia, folkloristik och etnologi, språkvetenskap och biografier, verk om Runeberg och Topelius trängs på hyllorna med de finlandssvenska modernisterna, vetenskapliga avhandlingar, bokhistoriska rariteter och andra märkvärdigheter. Ibland är bokens bakgrund intressantare än innehållet: vem har tidigare ägt boken och hur kommer det sig att den hamnat hos SLS? Vem var bokbindaren och illustratören? I en serie blogginlägg kommer biblioteket att presentera några av sina dolda pärlor. Vi börjar med Haquin Spegels svenska ordbok från 1712.

4.4.2016 - 16:57
Nina Edgren-Henrichson

Sociologen Edvard Westermarck skulle ha mycket att säga om det polariserade samhällsklimatet i dag. Det säger Otto Pipatti, som också själv är sociolog och på slutrakan med en avhandling om Westermarcks moralteori.

11.3.2016 - 12:18
Elisabeth Stubb

Då Albert Edelfelt 1873 första gången åker utomlands för att bedriva fördjupade konststudier söker han sig till Kungliga konstakademien i Antwerpen (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen/Académie royale des beaux-arts d’Anvers). Konstakademien grundades 1663 på initiativ av konstnären David Teniers den yngre och är därmed den fjärde äldsta konstakademien i Europa efter Rom, Paris och Florens. På konstakademien kunde man förutom målning även studera kopparstickning (etsning/gravering), skulptur och arkitektur.

"Akademien, som sammanhänger med museet ligger...

9.3.2016 - 15:14
Nelly Laitinen

På den internationella kvinnodagen 8.3 deltog SLS i ett evenemang, #satanaista, som ordnades av tio minnesorganisationer i samarbete med Wikimedia Finland. Evenemanget ägde rum på universitetets huvudbibliotek i Kajsahuset i Helsingfors. Målet var att tillsammans skapa hundra nya personartiklar om kvinnor på uppslagsverket Wikipedia. I dagens läge handlar 17 % av de finskspråkiga personartiklarna om kvinnor, av de svenskspråkiga 20 %.

Samarbetsparterna var Ateneum, Designmuseet, Nationalmuseet, Kiasma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet,...

3.3.2016 - 11:33
Nina Edgren-Henrichson

Spännande språk hos nutida finlandssvenska författare

Litteraturvetaren Julia Tidigs är lyhörd för språket. Hennes forskariver väcks när hon märker att författare gör konstiga saker med språk i sin text, saker hon inte förstår eller känner igen – det kan handla om flerspråkighet, dialektala inslag, slang eller andra språkliga märkligheter.

19.2.2016 - 18:02
Elisabeth Stubb

Breven från Albert Edelfelts första år av konststudier utomlands utspelar sig alla mot fonden av staden Antwerpen i Belgien.

I Antwerpen möts olika världar. Då Edelfelt 1873 anländer till gamla stan, förflyttas han tillbaka i stadens rika historia av handel. I de trånga och krokiga gränderna förväntar han sig nästan se äldre tiders skråprocessioner eller en skara av borgare bland de tätt packade husen som utmärker sig med att ha gavlarna utåt gatan.

Han behöver emellertid inte gå långt för att tas tillbaka till det 19de århundradet. Antwerpen kan också stoltsera...

3.2.2016 - 16:32
Nina Edgren-Henrichson

Informellt i Sverige, rakt på sak i Finland

Pensionsmyndigheternas språk under lupp

– Jag är intresserad av hur man kan uttrycka saker och ting på ett enkelt och begripligt sätt, säger Eveliina Tolvanen som förklaring till att hon började undersöka hur myndigheter uttrycker sig i informationen till medborgarna. I sin doktorsavhandling i nordiska språk analyserar hon hur Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland och Pensionsmyndigheten i Sverige skriver om pensioner på webben.

22.1.2016 - 17:34
Elisabeth Stubb

Vid SLS arkiv håller vi som bäst på att i samarbete med Finlands Nationalgalleri publicera konstnären Albert Edelfelts brev, konstverk och skisser på webben. I återkommande inslag kommer redaktionen för Albert Edelfelts brev att blogga om ämnen som anknyter till den värld som träder fram i den elektroniska brev- och konstutgåvan.

Publiceringen av arkivmaterial på webben för till sin spets många av de aspekter som berör arkivverksamhet i allmänhet. Mer eller mindre medvetet handlar det om att göra ett material så tillgängligt som möjligt utan...