3.2.2015 - 15:47
Pia Forssell

Arabia felix, lyckliga Arabien, har Jemen kallats sedan antiken. I dag har de shiitiska houthi-rebellerna ockuperat huvudstaden Sanaa. Både presidenten och premiärministern hotar med att avgå eller har redan avgått, medan Al Qaida och IS tar för sig under rådande maktvakuum. Jemen är nu Mellanösterns minst utvecklade land och hälften av befolkningen saknar mat och rent vatten.

Hur annorlunda beskriver inte en tysk reseskildrare Sanaa på 1830-talet: Imamen av Sanaa är Jemens mäktigaste furste och imamatet är ”det egentliga lyckliga...

15.9.2014 - 13:07
Nelly Laitinen

Arkivet har nyligen fått in ett nytt arkiv som fått namnet Karin Smirnoffs arkiv . Namnet syftar faktiskt på två personer, nämligen på August Strindbergs dotter, författaren Karin Strindberg (1880–1973, gift Smirnoff) och hennes dotter Karin Smirnoff (1914–1993, gift Strindberg). Karin Smirnoff d.y. gifte sig med Erik Strindberg, som var adoptivson till morbror Hans Strindberg, ett av August Strindbergs och finländska Siri von Essens tre barn (Karin, Greta och Hans).

Arkivet innehåller anteckningsböcker, kalendrar, ett manuskript av Karin Smirnoff d.ä., Karin...

5.4.2013 - 10:22
Maria Miinalainen

Författaren och litteraturkritikern Mirjam Irene Tuominen föddes i Kajana 1913 och skulle ha fyllt 100 år den 19 april. Hennes arkiv finns i Historiska och litteraturhistoriska arkivets samlingar och vi uppmärksammar henne med en utställning i SLS auditorium på Riddaregatan 5. På vår webbplats kommer vi också att lägga ut ett författarporträtt.

Mirjam Tuominens kritikerrosade novellsamling Tidig tvekan utkom 1938. Efter debuten gav hon ut flera novellsamlingar, en betraktelsebok och essä- och prosasamlingar. Hon övergick till lyriken med diktsamlingen Under jorden...

8.2.2013 - 16:36
Sarah Hagstrom

Den som har deltagit som utställare på en mässa vet att det krävs en minutiös planering flera månader på förhand innan utställningen blir verklighet. Allt från budget och marknadsföring, till inredning och färg på mässmonterns golv och väggar ska planeras. Att bygga upp en mässa innebär en imponerande logistik där ett landskap av montrar i olika storlekar och med olika teman sakta men säkert tar form. Den 25–26 januari 2013 arrangerades läromedelsmässan EDUCA i mässcentret i Böle. Från SLS deltog Nelly Laitinen (Historiska och...

1.2.2013 - 13:40
Maria Miinalainen

Arkitekten Alfred Alexandrovitj Parlands 170–175-årsjubileum firas som bäst i Sankt Petersburg. Det är han som ritat Uppståndelsekyrkan som även kallas Kyrkan av blodet. Tsar Alexander II skadades dödligt av ett anarkistattentat 1881 och kyrkan är byggd till hans ära på denna plats. En bit av den gata tsaren mördades på har infogats i kyrkan. Grundstenen murades 1883 men kyrkan blev färdig först 1907, under Nikolaj II tid.

Alfred Parland (1842–1919) uppmärksammas med en konsert, en konferens, ett seminarium – där jag deltog med en presentation av arkivet – och senare i år blir det...

25.10.2012 - 11:04
Christer Kuvaja

Varför kämpar ni svenskspråkiga inte mera för svenskans sak i Finland? Är det fortfarande så att man får på käften om man talar svenska på gatan i Helsingfors eller i Åbo? Det var några av de (mindre seriösa) frågor vi fick efter våra föredrag på Finlandsinstitutet i Stockholm den 23 oktober. Vi, var undertecknad och fyra SLS forskare (Marika Tandefelt, Östen Wahlbeck, Sofie Henricson och Sofie Strandén-Backa) som för en entusiastisk publik på över 100 personer berättade om SLS och vår forskning.

Publiken fick bl.a. höra om finlandssvenskarnas och rikssvenskarnas syn på...

30.9.2012 - 17:00
SLS

Såvida nu ransakningen hittills framskridit, syntes väl brottet bestyrkt, men gerningsmannen långt ifrån ännu fälld. Visserligen hade vitnesmålen visat sig till den grad besvärande för drängen Jussi, att denne redan nu svårligen kunde undgå att ställas på bekännelse. Men å andra sidan kunde Rätten ej undgå att finna, det förhållande med de brända sedlarne invecklade saken på ett nytt och oväntadt sätt. Huru förklara en stöld, dervid tjufven på stället förstör det stulna? Möjligen af ilvilja, hämdlystnad? Dock …  inför domstolen gälla bevis, ej...

29.9.2012 - 09:55
SLS

Förflutna voro emellertid den natt och den morgon, hvilka, likt facklor öfver en kolsvart afgrund, kastat en oväntad ljusglimt öfver förr ej anade midnattsdåd. Och i samma mån brottets dolda stigar delvis ljusnade, i samma mån föll en tvekande skugga öfver tvenne män, hvilka det borgerliga samhället hittills utan misstroende betraktat som oförvitelige inför lagen. Men just denna tvefaldiga skugga var härvid den vilseledande, den för det opartiska ögat mest betänkliga, och ovillkorligt framställde sig den frågan: hvilken af de två är niding inför gudomlig och mensklig...

28.9.2012 - 20:52
SLS

Öfver detta sällsamma uppträde lemnade Mamsell Lovisa med något prut följande förklaring. Allt ifrån barndomen var Beata *** af ett utomordentligt nerfsvagt och retligt lynne. Hon liknade häruti sin mor, som lemnade lifvet vid hennes födelse. Till 15:de året var hon likväl ganska frisk, men anfölls vid denna tid af »en underlig yrsel», som tidtals återkom, föregicks af en onaturligt tung sömn och slutade med en lindrig kramp, hvarpå följde stark transpiration och matthet. Att hon under det yrvakna tillståndet talat sköna saker, förutsagt mindre...

27.9.2012 - 19:58
SLS

Nu höll jag således det länge sökta, det för den aflednes familj högst vigtiga qvittenset i min hand. Jag visste ej hvad jag borde tro. En så besynnerlig kedja af upptäcker hade jag ej erfarit förr, upptäckter, hvilka nästan mot min vilja manade mig att uppträda som brottets hämnare och den värnlösa familjens beskyddare. I förbidan på frukostbudet, kastade jag mig ännu en gång i gungstolen, för att öfverlägga, hvad nu vore att företagas.

Morgonbrasan brann lifligt och spridde en behaglig värma öfver min af nattvak och kyla ruskiga person. En...