Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Föredragsserien "Hur Finland blev Finland" 8.5

Här kan du se på föredragen med Jeanette Björkqvist och Elisabeth Rehn

SLS på Twitter

Följ oss så vet du vad som händer!